APRS aanpassing!

Wijziging in APRS instellingen!

Al sinds enige tijd is door de Tucson Amateur Packet Radio Corp. een nieuwe aanbeveling voor de APRS instellingen van kracht. Dit heeft voornamelijk betrekking op de RELAY instellingen van mobiele stations, en de ALIAS instellingen van basis stations (niet van Digipeaters).

Tot nu toe maakten mobiele stations gebruik van RELAY in hun Unproto path om doorgegeven te worden door basis stations welke als repeater dienst doen. Hiervoor hadden de basis stations RELAY in hun alias staan. Het probleem is echter, dat het algorithme wat door digipeaters gebruikt wordt voor de afhandeling van RELAY, niet hetzelfde is als het algorithme wat de WIDE afhandelt. Als gevolg hiervan is het ping-pongen van packets nog steeds mogelijk, omdat de digipeater zich niet bewust is van het packet wat hij zelf als RELAY heeft afgehandeld.

Omdat de populariteit van APRS nog steeds toeneemt en daarmee ook het gebruik van de (simplex!) frequentie, is de volgende aanbeveling van kracht:

Mobiele stations vervangen RELAY door WIDE1-1. Het unproto path komt er dan als volgt uit te zien:

WIDE1-1,WIDE3-3

Basis stations vervangen in hun alias RELAY door WIDE1-1

De truc is nu als volgt: Wordt een packet van een mobiel station ontvangen door een digipeater, dan handelt deze de WIDE1-1 af door deze af te tellen en meteen te markeren als opgebruikt (WIDE1-0 wordt immers WIDE1*) waarna het packet verder verzonden wordt met de WIDE3-3. Maar een basis station kent deze afmarkering niet, en ziet WIDE1-1 als de call WIDE1 met SSID 1. Zoals PA3CNO-9. Deze wordt dus uitgezonden met een afgevlagde call WIDE1-1*, waarna een echte digipeater weer de WIDE3-3 afhandelt. Geen bouncende packets meer, en iedereen blij…

Overigens, meer dan WIDE3-3 heeft echt geen zin. Daarmee heb je al een bereik van meer dan 150km en ben je zeker al een internet gateway tegengekomen. En TRACE heb je toch zeker verbannen uit je path? Dat is namelijk zooooooooooooo verschrikkelijk fout….