Ik wil zendamateur worden

Q: Ik wil een N of F licentie halen. Wat is de beste manier?

A: Om te beginnen: Luisteren. Koop een goede kortegolf ontvanger die beschikt over enkelzijband ontvangst (LSB en USB). Vooral de 80 meter band (3,5MHz) is goed om naar te luisteren omdat je daar veel Nederlandse stations kunt horen. De 40 en 20 meter banden zijn meer voor het lange afstands verkeer.
Koop via een van de verenigingen (zie menu) het cursusboek waar de technische stof in behandeld wordt, en vergeet niet het boek met de machtigingsvoorwaarden. Sluit je eventueel aan bij een vereniging als je dat nog niet gedaan hebt. Deze organiseren vaak cursussen waarin je klaargestoomd wordt voor het examen. Ook het boekje met oude examens is handig om te oefenen. Ben je voldoende zeker van je zaak, geef je dan bijtijds op voor het examen via de website van het Agentschap Telecom.