Jota 2006

Jota2006

Radio-amateurs assisteren bij de Jota

 Diverse radio-amateurs hebben weer een bijdrage geleverd aan het welslagen van de jaarlijkse Jamboree on the Air. Dit jaar waren we te gast bij scouting groep John McCormick.

Na dagen van voorbereiding ging de Jota op vrijdagavond 20 oktober om 22:00 van start. Er was groots uitgepakt: zo waren er twee volleding ingerichte HF stations, twee VHF/UHF statons waarvan 1 met draaibare antennes en 1 met vast opgestelde, maar hoge antenne, twee separate stations voor de begeleiding voor het APRS spel en natuurlijk de benodigde computers voor APRS en PSK31. Verder werd assistentie verleend bij het solderen van een bouwpakketje voor alle speltakken, en was er de beschikking over 3 vossejacht ontvangers.

Jota2006

Voor uitgebreider verslag en foto's, zie ook de website van John McCormick: www.johnmccormick.nl