Nieuws van DELFI-C3

delfiC3

DelfiC3Nieuws van DELFI-C3

Bericht van Delfi-C3, de eerste Nederlandse Amateursatelliet. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van de Delfi-C3 satelliet. Ruim 25 studenten van de TU Delft en diverse hogescholen zijn bezig met het maken van de 'flight hardware'. In december 2004 is een team MSc studenten aan het ontwerp van de satelliet begonnen. Momenteel wordt er aan gewerkt door studenten van de TU Delft, TH Rijswijk en de Hogeschool Rotterdam.

 

Delfi-C3 is een nanosatelliet, gebaseerd op het 'CubeSat' principe. De satelliet meet slechts 10x10x34cm. De satelliet gaat 3 experimenten uitvoeren: het testen van Dunne-film zonnecellen voor het bedrijf Dutch Space, testen van een autonome zonnesensor voor TNO en het testen van een geavanceerde, hoog efficiente transceiver. De satelliet krijgt een downlink in de 2m amateurband. Na drie maanden telemetrie te hebben uitgezonden wordt de transponder in de satelliet ingeschakeld, dit is een lineaire (SSB/CW) transponder met een 70cm uplink en een 2m downlink. De doorlaatband wordt 40kHz breed. Delfi-C3 wordt daarmee de eerste Nederlandse amateursatelliet. Het grondstation bevindt zich in Delft, en bij PI4TUE is een backup grondstation ingericht.

Het Delfi-C3 team wil graag alle radiozendamateurs oproepen om telemetrie te ontvangen en door te sturen naar het centrale grondstation in Delft. Hiervoor zal software ter beschikking worden gesteld. Qua apparatuur volstaat een 2m SSB transceiver en een PC met geluidskaart. Als antenne liefst een yagi met 5 elementen of meer, welke liefst in Azimuth en Elevatie is te besturen (om de satelliet te volgen) maar met een rondstraal antenne zou het op de overkomsten met een hogere elevatie ook moeten lukken.

De lancering staat gepland op 30 juni 2007 met een Polar Satellite Launch Vehicle vanuit India naar een polaire baan op 635km hoogte. Kijk voor de laatste informatie en frequenties op de DELFI website.