Einde van AM/FM radio in UK?

radioos

radioosEinde van AM/FM radio in UK?

Anderhalf jaar geleden kwam de Engelse AT, Ofcom, met een plan om een meer open markt voor het gebruik van het frequentiespectrum te realiseren. Historisch gezien wijzen deze bedrijven een deel van het spectrum toe voor een specifiek gebruik. Er wordt bijvoorbeeld een deel van het spectrum ingeruimd voor TV, radio, breedband of mobiele telefoons. Maar dat idee wordt nu losgelaten.

 

In de afgelopen jaren werden de frequenties bij opbod verpacht, maar nog steeds voor een specifiek gebruik. Ofcom bedacht dat dat erg inefficient is, en verkondigde dat het veel eenvoudiger is om het spectrum simpelweg te veilen, en dan te gebruiken naar eigen inzicht. Dat is een grote stap vooruit, zou je zeggen. Maar, dit in het achterhoofd houdende, het is natuurlijk wel vreemd dat ze dit zover doorvoeren dat nu overwogen wordt om de stekker uit AM en FM radio te trekken om zo een beter gebruik van het radiospectrum te kunnen maken. Kennelijk schroomt men niet om de mening te verkondigen dat gewone radio een stervend medium is, en dat het geen zin heeft dit in stand te houden als het spectrum op een andere manier veel beter gebruikt kan worden, ook al houd dat vervanging van alle radio's in… Dat is nogal een stellingname, en niet van het soort dat je van een overheidsinstantie zou verwachten. Ofcom lijkt er hierin een nogal vooruitstrevende mening op na te houden.