Hetze tegen WiFi

Accesspoint

AccesspointHetze tegen WiFi

Sommige mensen in de UK maken zich nogal druk over de effecten van WiFi access points en claimen allerlei gezondheidsproblemen. Dit gaat zelfs zo ver, dat verontruste ouders de scholen van hun kinderen verzoeken de accesspoints uit te schakelen…

 

Die discussie is al een tijdje gaande in de pers daar, en nu beweert ene Glenn Fleishmann dat een jaar blootstelling aan de straling van een WiFi netwerk gelijk staat aan 20 minuten bellen met een mobiele telefoon, ondanks dat de voorzitter van de anti-stralingslobby (die niet geheel toevallig apparatuur verkoopt voor het opsporen en blokkeren van electromagnetische straling) het tegendeel beweert. Ondanks de claims van mensen die beweren te lijden aan "electrosensitivity", was geen van hen in staat om in een double-blind laboratoriumtest ondubbelzinnig de aanwezigheid van WiFi straling te detecteren.

Het artikel in de Times besluit nogal dramatisch: "Of het gemak van een draadloos netwerk opweegt tegen de gezondheidsrisico's moet iedereen voor zichzelf uitmaken".

Aangezien dit risico nog nooit aangetoond danwel bewezen is, en de laatste onderzoeken naar de effecten van straling van mobiele telefoons geen verhoogd risico op kanker hebben aangetoond, is het niet waarschijnlijk dat het gemak van draadloze netwerken ten prooi valt aan de ongefundeerde claims van een kleine minderheid…