Locatie nieuwe AMR bekend

RepaterAMR

RepaterAMRLocatie nieuwe AMR bekend

Het Agentschap Telecom is accoord met een nieuwe locatie voor de repeaters PI2BRD en PI3BRD. Deze repeaters vervangen de oude AMR repeaters. De handtekening moet nog wel gezet, maar dat lijkt slechts een formaliteit.

 

BisschopshoeveDe opstelling gaat plaatsvinden op de flat Bisschopshoeve in het zuid-oostelijke deel van Breda, ter hoogte van de molen langs de snelweg splitsing Rotterdam/Antwerpen en die naar Utrecht/Gorcum. De locatie is vrij gunstig voor de richtingen oost en zuid. Zodra de repeater operationeel is, zullen we het laten weten.