Status repeaters Zoetermeer

doc01

Status repeaters Zoetermeer

2012-06-15

Inmiddels draait de repeater alweer een paar dagen en de resultaten zijn bemoedigend. Er is een nieuwe antenne geplaatst, de filters zijn anders geschakeld en opnieuw afgeregeld, de CQF9000 is vervangen door een ander exemplaar zodat de oude gereviseerd kan worden, er is een nieuwe besturingsunit ingezet en dientengevolge gaat de repeater alleen open met 88,5Hz CTCSS of 1750Hz. Dat betekent een hoop minder ellende van stations die over Nijmegen werken. Nu maar eens een tijdje draaien en zien hoe een en ander zich gedraagt.

2012-05-22

Gisteravond is er een meeting geweest met een grote vertegenwoordiging van amateurs uit de regio. Er komt een nieuwe antenne, een vervangende filterset en een complete vervangende repeater. Dit alles zal binnen 1,5-2 weken geplaatst worden, zodat de repeater weer functioneel is. Daarna wordt de tijd genomen om de bestaande installatie (filters & repeater) te renoveren, waarna deze weer teruggeplaatst zullen worden op de repeaterlocatie. Nog even geduld dus.

2012-05-18

Na enige vertraging in de terugplaatsing gingen er een aantal dingen fout. De 20dB pre-amp stond te oscilleren dus is die tijdelijk verwijderd. En daarna brak de antenne af… Momenteel is de repeater uitgeschakeld in afwachting van een weldoordacht plan om alle problemen in één keer de wereld uit te helpen. De bijeenkomst daarvoor vindt na het weekend van 19/20 mei plaats, dus nog even geduld; het gaat niet lang duren.

2012-05-11

Na lange tijd trouwe dienst te hebben gedaan, was er al enige tijd sprake van een intermitterende kraakstoring. Daartoe is de repeater op woensdag 9 mei vervangen door de reserve-repeater, met als gevolg nog meer ellende… Oplossing bleek een extra bandfilter in de ontvangerleiding, dat de oersterke signalen van de op 5 meter afstand van de repeaterantenne geplaatste antenne van de Lokale Omroep Zoetermeer (1kW ERP) nu verzwakt. Zaterdag 12 mei zal de originele repeater weer teruggeplaatst worden.

2010-02-08

De voeding bleek defect geraakt als gevolg van een bekend probleem met een paar elco's. De voeding is inmiddels aangepast en teruggeplaatst. Vandaag is hij weer op de toren gezet, naast de nieuwe zendmast van ZFM maar daar lijkt hij vooralsnog geen last van te hebben. Hij draait dus weer.

2010-01-09

Rond het middaguur van zaterdag 9 januari is de repeater er mee gestopt. Ook in de onmiddellijke nabijheid van de repeater is geen signaal meer te horen. De oorzaak kan van alles zijn, maar we moeten even wachten tot we toegang tot de ruimte kunnen krijgen waar de repeater staat. Even geduld dus…

2009-09-30

De repeater staat weer op zijn plek en werkt weer als vanouds. Laten we hopen dat het zo blijft!

2009-09-24 Inmiddels staat de repeater weer bij Paul PA3DFR. Het was niet alleen een probleem van verstemde helicals, maar van één van de HF-pluggen was de soldering losgekomen van de middenpen, en dat leverde een behoorlijke demping op. De gevoeligheid van de ontvanger was nog maar 26uV waar deze 0,19 moet kunnen zijn. Dat is meer dan 3 S-punten… Het euvel is verholpen en Paul zal 'm zo snel mogelijk weer terugplaatsen.

2009-09-22 Afgelopen week is de repeater teruggeplaatst. Alleen is de repeater tijdens het vervoer nogal onzacht in aanraking gekomen met de zijkant van de auto waarin hij vervoerd werd, en daar kunnen de helicals erg slecht tegen. Daardoor is vermoedelijk de ontvanger nogal ontstemd met gevolg dat de repeater op het moment aardig doof is. Binnenkort zal een poging ondernomen worden om 'm ter plaatse weer optimaal af te regelen.

2009-07-22 Gisteravond is de eindtrap ermee gestopt. Aangezien de onderhoudsploeg op vakantie is, kunnen we dat de komende anderhalve week niet verhelpen. Er komt nog wel wát vermogen uit, maar het mag geen naam hebben. Een ogenblikje geduld AUB, U wordt zo spoedig mogelijk geholpen…

2008-10-31 Er is een hoop gebeurd. De repeater draait inmiddels met een CQF9000 basisstation, Echolink is operationeel en de repeater heeft twee modes: A en B. Mode A is CTCSS-in is CTCSS-uit. Mode B is Carrier-in is CTCSS-uit. De eerste mode heeft als voordeel dat je als gebruiker met je toonslot kunt kiezen of je alles wilt horen of alleen degenen die CTCSS gebruiken. In feite een toonslot, maar niet de repeater maar jijzelf bepaalt wat je wilt horen. Mode B laat alles door en geeft dientengevolge ook geen bescherming tegen Nijmegenaren die over het relais komen. Overigens wordt CTCSS nooit meegestuurd met rogerpiep en callgever.

2008-04-21 Eindelijk… De BT is via de mail binnen. Voor Den Haag ook, is me duidelijk. Vanavond gaat Den Haag weer in de lucht, en morgenavond Zoetermeer. En, er wordt gewerkt aan een regionaal D-star relais. Maar dat is nog geheim….

2008-03-10  Helaas, een kink in de kabel. AT on the phone: of de repeater uitgeschakeld kan worden, want er is nog geen BT voor de nieuwe locatie afgegeven. Dat geldt ook voor Den Haag, die nog ingeschakeld moet worden. Helaas. Wachten maar weer op de officiële papieren. En daar mogen ze 6 weken over doen. Extra wrang na maanden van stilte.

2008-03-09  Na intensief overleg tussen alle partijen is met ingang van 9 maart 2008 de twee meter repeater PI3RAZ verplaatst naar de flat "De Blankaard" in Zoetermeer. De antennehoogte is 66 meter. Ingang 145.150 en uitgang 145.750

PI2HGL verhuist weer terug naar de Neherkade en zal uiterlijk 10 maart 2008 weer ingeschakeld worden. Deze repeater gaat weer op zijn oude frequentie 430.350 opereren.

Beide repeatergroepen houden daarnaast een "stadsfrequentie" over. Of, en hoe, deze frequenties nog worden ingezet, is tijdens dit schrijven nog niet duidelijk. Er zijn plannen om de 70cm stadsfrequentie van Zoetermeer te handhaven op de Siemens locatie. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal dat op deze website gemeld worden.

 

2007-05-24  Met enige regelmaat wordt mij gevraagd wanneer de repeaters in Zoetermeer nou hun definitieve bestemming krijgen. Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat er wat problemen zijn gerezen bij de toewijzing van de Bijzondere Toestemming voor de repeaters. Bij deze een chronologisch verslag van de gebeurtenissen, zodat jullie kunnen zien waar we nu staan.

Het begint met de aanvraag op 27 februari 2006 voor twee repeaters met de frequenties 145.6625 en 430,375 met een vermogen van 10W, omdat we dat m.i. in Zoetermeer wel nodig hebben.

doc01

Het AT reageert hierop op 10 maart 2006 met een verzoek om goedkeuring in te dienen van het hoofdbestuur van de Veron.

doc02

Om het proces te bespoedigen, heb ik op 15 maart 2006 verzocht de BT aanvraag op eigen naam te zetten:

Doc03

Vervolgens kreeg ik op 19 juni 2006 de toewijzing binnen van de twee repeaters: voor 70cm 430.250, maar voor 2m 145.750! Dat was niet wat ik aangevraagd had.

Doc04

Na overleg met Dick Harms, algemeen voorzitter van de Veron, doet deze op 26 september een voorstel voor een overleg met alle betrokken partijen om te kijken hoe we hier uit kunnen komen. Het is niet de bedoeling Den Haag om zeep te helpen, maar een fatsoenlijke dekking voor Zoetermeer te krijgen.

Doc05

Van deze bijeenkomst is op 7 november 2006 een verslag gemaakt door Jack, PD0OFX (nu PA7RJ). Hierin is vastgelegd dat Dick reeds contact heeft gehad met AT en zal bemiddelen in een nieuwe aanvraag door mij voor een experiment waarbij hogere vermogens en diverse locaties getest mogen worden voor de periode van 1 jaar om voldoende dekking voor Zoetermeer te realiseren.

Doc06

Dick Harms heeft vervolgens op 12 november 2006 een verzoek gericht aan het AT om – conform de op 7 november gemaakte afspraken – een experiment van een jaar te mogen doen met afwijkende vermogens en locaties.

Doc07

Op 13 november heb ik daar nog eens een brief overheen gestuurd waarin ik te kennen geef best in te zijn voor een stadsrepeater, mits ik niet gehouden wordt aan de 1dBW die daar doorgaans voor staat, refererend aan de contacten die er zijn geweest met de voorzitter van de Veron, Dick Harms.

Doc08

Op 6 december komen vervolgens de BT's voor 70cm binnen op 430.0875 een 2m op 145.6625, maar met een maximaal vermogen van 2w!! Dat was dus NIET de afspraak.

Doc09

Doc10

Ik heb daarop op 11 december 2006 een brief gestuurd naar AT met de mededeling dat dat NIET de afspraak was, en daarom de BT's van Den Haag niet te verlengen totdat dit probleem opgelost is.

Doc11

AT reageert hierop op 15 december 2006 met de melding dat mijn kanttekening als bezwaar geregistreerd is. Overigens moet je bij de overheid altijd binnen 6 weken bezwaar aantekeningen als je het ergens niet mee eens bent. Anders vervalt je recht van spreken.

Doc12

Dit wordt op 18 januari 2007 gevolgd door een uitnodiging voor een hoorzitting op 1 februari, waarbij ik mijn standpunt toe kan lichten.

Doc13

Na de toelichting gegeven te hebben, liggen daar op 16 april de BT's voor een nieuwe toewijzing in de bus, waarbij wederom 145.750 toegewezen wordt, maar nu ook 430.350!

Doc14

Doc15

Daarbij kwam ook een uitspraak op mijn bezwaar, waarbij ik in het gelijk werd gesteld met betrekking tot de niet nagekomen afspraken. Desondanks ziet AT geen voldoende grond om af te wijken van de normale procedures, waardoor er een regiotoewijzing heeft plaatsgevonden met de frequenties van Den Haag.

Doc16

Dus in plaats van een eenvoudige oplossing van de ontstane situatie (AT komt de gedane toezeggingen na) is de situatie nu dat beide frequenties van Den Haag nu aan Zoetermeer zijn toegewezen met ingang van 15 juli.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…