N-gelicenceerden nu ook naar Belgie

N-gelicenceerden nu ook naar Belgie

De Belgische en Nederlandse overheid hebben overeenstemming bereikt over het toelaten van Nederlandse radiozendamateurs met een N-vergunning in Belgie.

 

Met onmiddellijke ingang is de vrije doorvoer en het gebruik van radiozendapparatuur door Nederlandse N-vergunninghouders in Belgie toegestaan. Deze categorie dient zich in Belgie te houden aan de regelgeving die daar geldt voor de basisvergunninghouder. De roepnaam die gebruikt dient te worden is de eigen roepnaam, voorafgegaan door ON3.

Belgische basisvergunninghouders kunnen binnenkort, onder additionele randvoorwaarden, naar Nederland komen. Nadere mededelingen hierover volgen zodra de exacte uitwerking bekend is.