OZ7IGY als eerste baken op 40MHz

OZ7IGY als eerste baken op 40MHz

Sinds 26 juli om 18:20 UTC zend het Deense baken OZ7IGY uit op 40,021 MHz. Naast het Britse AT-equivalent OFCOM heeft nu ook de Deense variant ITST sinds begin juli de mogelijkheid gegeven voor experimenteel onderzoek en studie naar definitieve vergunningverlening in deze band voor de periode van 1 jaar.

 

De resultaten van de uitbreidingsstudie moeten wel aan de verantwoordelijke instantie gerapporteerd worden. OZ7IGY zendt vanuit locatorveld JO55WM op 40,021 MHz met 22 Watt in F1A. De shift bedraagt volgens de IARU-R1 standaard 250 Hertz. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een dipoolantenne in de richting 255° met een openingshoek van 75°, welke later door een turnstile vervangen zal worden. De ITST benadrukt, dat op basis van deze tijdelijke machtiging(en) geen aanspraak gemaakt kan worden op andere, algemene machtigingen voor Deense zendamateurs op 40 MHz. In het huidige Nederlandse bandplan is er in het 40-MHz-bereik geen amateurband, maar amateurs kunnen uiteraard wel de experimenten en condities aan de hand van dit baken met ontvangers volgen. Meer informatie over het Deense baken is de vinden op www.oz7igy.dk.