“Orderpicking” begonnen!

pakketten1

"Orderpicking" begonnen!

Inmiddels is de intekening voor het BITX20 project gesloten. Voor wie het gemist heeft: de BITX20 is een 12W SSB transceiver welke we met de Radioamateurs Zoetermeer gezamelijk gaan bouwen. Toen we het bedachten, rekenden we op ongeveer 10 bouwers. Het zijn er 15 geworden…!

 

De transceiver is opgezet met goed verkrijgbare, gangbare en goedkope onderdelen, waardoor de kostprijs van de transceiver beperkt kan blijven tot €50 inclusief de behuizing, luidsprekertje en microfoon. Dankzij de inzet van een aantal ervaren amateurs is het mogelijk een groep van deze grootte te begeleiden met de bouw. Voor een aantal is het de eerste keer dat zij zoiets (groots) bouwen. Het project was open voor elke geïnteresseerde, dus niet alleen voor Zoetermeerse amateurs. Het is goed om te zien dat daar door amateurs in de regio dankbaar gebruik van is gemaakt: een deel van de amateurs komt uit de regio en niet uit Zoetermeer. Alleen Kees, PA5K, heeft aangegeven de bouw zelfstandig uit te gaan voeren en niet met de hele groep mee te bouwen. Uiteraard zullen we ook zijn voortgang volgen en staan de clubavonden open voor raad, daad en metingen mocht dat nodig zijn.

Het totale schema van de transceiver is hier van de website te downloaden. Bij de bouw wordt het schema opgedeeld in functionele blokken welke stuk voor stuk gebouwd en getest zullen gaan worden. De projectvoortgang zal via de website te volgen zijn zodat iedereen mee kan leven met de successen van de bouwers.

Op dit moment worden de onderdelen verzameld en verpakt. Ook dit kan alleen maar met de inzet van een aantal enthousiaste leden van de Radioamateurs Zoetermeer, want er gaat een hoop werk zitten in het uitzoeken van leveranciers, bestellen van de onderdelen, en deze sorteren en verpakken. Een kleine impressie daarvan willen we jullie niet onthouden:

pakketten1

pakketten2

orderpicking

Binnenkort zullen we zover zijn dat de onderdelen uitgeleverd kunnen gaan worden. En de 24e vangt de gezamelijke bouw aan. De inschatting is dat we 10 avonden nodig zullen hebben om de transceiver compleet te bouwen in groepsverband. Aangezien dat met de bijeenkomstfrequentie van eens per twee weken dus zo'n 20 weken zou betekenen, is de kans groot dat er extra woensdagen ingelast zullen worden. Dat zullen we van tevoren aankondigen.

Ook niet-bouwers zijn op de avonden van harte welkom om mee te kijken, denken, leren en discussiëren met het project. En wellicht ideeën en enthousiasme op te doen voor een volgend project.

73 de PA3CNO