Verslag Klein Amateur Overleg dd. 03-10-2007

Verslag Klein Amateur Overleg dd. 03-10-2007

Voor geïnteresseerden is het verslag van het Klein Amateur Overleg op de site geplaatst. Je vindt het in de download area (althans als je geregistreerd bent op de site)