Geen toewijzing 5MHz op WRC-07

Geen toewijzing 5MHz op WRC-07

De vierde week van de International Telecommunication Union's 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07) in Geneve komt in zicht, waarbij de voorstanders van extra ruimte voor HF uitzendingen een nederlaag hebben geleden en zullen moeten accepteren dat er geen extra toewijzing komt voor HF Broadcasting (HFBC) gedurende deze conferentie. En de geringe kans voor toewijzing van 5MHz aan de Amateur Radio Service verdampte vrijdagavond laat…

 

HFBC is al tientallen jaren een controversiële kwestie op ITU conferenties. Tijdens de WRC-07 werden extra HFBC toewijzingen tussen 4 en 10 MHz gesteund door 25 Europese administraties en enkele van buiten Europa maar er werd sterk tegen geageerd door alle andere regionale organisaties. De tegenstand tegen uitbreiding van HFBC was voornamelijk gebaseerd op de wens om militaire en andere overheidstoepassingen van mobiele en vaste communicatie te beschermen, hoewel de meest uitgesproken tegenstanders van HFBC uitbreiding notabene toestaan dat HFBC stations in hun eigen land buiten de band opereren op toewijzingen van vaste en mobiele stations. Sommige HFBC voorstanders voorspellen dat de onbevredigende uitkomsten van deze conferentie zullen leiden tot nog meer uitzendingen buiten de toegestane banden.

Amateur Radio toewijzingen

Een voetnoot waarbij de administraties van een land amateur radio zou mogen toewijzen op een aantal vaste kanalen in de 5MHz band werd vrijdagavond besproken als een van de laatste zaken betreffende het frequentiespectrum van 4-10 MHz. De voetnoot kreeg onvoldoende steun en werd van tafel gehaald door de ondersteunende organisatie, de Europese regionale organisatie (CEPT). Dit heeft overigens geen invloed op de administraties die nu wél verkeer toestaan op 5 MHz middels de no-interference provisions van Radio Regulation 4.4.

Er is ook positief nieuws te melden: een secondare toewijzing van 135.7-137.8 kHz aan de Amateur Service werd bij eerste lezing tijdens de plenaire vergadering van vrijdagmiddag 9 November goedgekeurd. Dit is de eerste keer sinds de toewijzing aan radiodiensten begon dat een toewijzing heeft plaatsgevonden onder de middengolf omroepband. De datum waarop dit bekrachtigd wordt is nog niet vastgesteld, maar dat wordt waarschijnlijk de datum van het bekrachtigen van de Final Acts van de conferentie. Natuurlijk moeten amateurs wachten tot de administratie van hun land het besluit authoriseert voordat ze de frequenties mogen gebruiken. Sommige administraties wilden niet voor het besluit van de internationale toewijzing gaan liggen, maar hebben al aangegeven dat ze terughoudend zullen zijn met de toewijzing in hun land omdat ze bang zijn voor storingen.