DECT Guardband vrijgegeven

Dect

DectDECT Guardband vrijgegeven

De DECT-guardband is bedoeld om DECT te beschermen tegen storing van GSM. Door nieuwe inzichten blijkt deze band niet meer nodig te zijn en kan hij beschikbaar worden gesteld aan de markt. TNO heeft in opdracht van DGET onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van de herbestemming van de DECT-guardband.

 

TNO beveelt wel aan om de band vrij te geven onder een licht vergunningenregime, om onderlinge storingen te voorkomen. De meest voor de hand liggende toepassing is laagvermogen GSM, ook wel picocellen genoemd. Picocellen worden meestal gebruikt waar geen normale GSM dekking is, zoals in tunnels of aan boord van veerboten. Momenteel worden picocellen al gebruikt in de vergunde GSM banden.

Nederland heeft een overeenkomst gesloten met Duitsland en België over het gebruik van GSM freqenties in de grensstreek. De DECT guardband valt ook onder deze overeenkomst. Problemen met Duits GSM-gebruik zijn onwaarschijnlijk, omdat Duitsland de DECT-guardband als guardband gebruikt en geen plannen heeft deze band in gebruik te nemen. België heeft de DECT-guardband vergund voor GSM. Het is onwaarschijnlijk dat Belgisch gebruik verstoord wordt. Nederlands gebruik kan wel hinder ondervinden van Belgisch gebruik.

Het maximale vermogen in de band zal ca. 200mW bedragen met een kanaalbreedte van 200kHz. Gebruik binnen een straal van 3km van de grens is toegestaan als buitenlands gebruik niet gestoord wordt. Een guardband van twee kanalen wordt vrijgehouden aan de onderkant van de DECT guardband ter voorkoming van storing op gelicenseerd GSM gebruik.

De DECT guardband met de daaraan grenzende banden zijn als volgt vastgelegd:

dect-guardband

Volgens TNO is het indoor bereik van picocellen 350 meter. OFCOM (Engelse AT) gaat uit van 50m. Uit het veld komen geluiden dat het indoorbereik ergens hier tussenin ligt.

De picocellen die verkrijgbaar zijn bestaan uit één zender-ontvanger module en kunnen uitgebreid worden tot een netwerk van vier modules. Met één zender-ontvangermodule kan één kanaal worden gebruikt. De guardband kan opgedeeld worden in 15 kanalen met ieder een bandbreedte van 200kHz. Deze kanalen worden ook nog eens in de tijd opgedeeld in acht stukjes. Per kanaal kunnen hierdoor gelijktijdig acht gesprekken worden gevoerd. Afhankelijk van het gebruikersprofiel is een kanaal vaak genoeg voor 50 gebruikers (6x overboekt dus)

Volgens TNO is de GSM-picocel de meest realistische toepassing voor de DECT-guardband. Als de DECT-guardband vergunningsvrij wordt uitgegeven, is de kans aanwezig dat er meerdere toepassingen of diensten komen. Dit kunnen mogelijk ook toepassingen zijn die consumenten thuis kunnen gebruiken.

De vergunning voor GSM gebruik loopt tot 2013. Daarna komen de GSM-banden vrij. Om bij vergunningvrije uitgifte de DECT-guardband toch bij het nieuwe uitgifte beleid te betrekken, adviseert het Agentschap Telecom de band in eerste instantie vergunningvrij te maken tot 2013. Een kans voor ons amateurs om eens wat experimenten te doen in deze band?