Nieuw baken checkt Marconi’s claim

Nieuw baken checkt Marconi's claim

Een nieuw baken met de call GB3SSS is momenteel gedurende de wintermaanden actief op 3597kHz vanaf het Engelse Poldhu in Cornwall. Het doel is de propagatie tussen Poldhu en St. Johns in Newfoundland te onderzoeken tijdens het zonnevlekkenminimum. Dit kan helpen om vast te stellen hoe Marconi's signalen in staat waren de atlantische oceaan over te steken op die beroemde middag in 1901.

Het formaat van de uitzending is hetzelfde als de 5MHz bakens en het baken van GB3SSS op 1.96MHz van afgelopen jaar. De uitzendingen duren 1 minuut en beginnen op 0, 15, 30 en 45 minuten na het hele uur. De call wordt gevolgd door twee sets van 6dB vermogensstappen (6dB is 1 S-punt), en daarna een PSK31 bericht op de 30 seconden grens.

Dezelfde software die gebruikt wordt om de 5MHz bakens te decoderen kan ook gebruikt worden voor dit baken. De software is te downloaden van www.rsgb-spectrumforum.org.uk.

Het vermogen is 15dBW (ca. 30W) in een 80m dipool. Rapporten kan je sturen aan gb3sssyahoo.co.uk, en meer details vind je op de website van de Poldhu Amateur Radio Club op www.gb2gm.org.