Frequentie uitbreiding België

UBA

ubaFrequentie uitbreiding België

Een hoop prettig nieuws voor onze buren: in België wordt de 500kHz band vrijgegeven. En of dat nog niet genoeg is, wordt in België de 160m band uitgebreid tot 2000kHz.

 

Om te beginnen het nieuws over 500kHz:

In de afgelopen jaren hebben de maritieme diensten geleidelijk de noodfrequenties op 500 kHz hebben verlaten ten voordele van Global Maritime Distress Safety System (GMDSS). China was het laatste land dat de 500kHz frequenties verliet in 2006. Er waren ondertussen reeds enkele landen (o.a. USA, UK, Duitsland en Zweden) waar enkele frequenties 'vrijgegeven' werden aan de radioamateurs op secundaire basis.

Op 9 januari werd, na herhaalde aanvraag van de UBA, tijdens een bespreking met o.a. het ministerie van defensie (vroegere gebruiker van 500 kHz) door het BIPT beslist het bereik 501 – 504 kHz (zelfde frequenties als in de UK) vrij te geven aan de radioamateurdienst in België, en dit voor gebruik met een maximaal vermogen van 5 W ERP. Op dit ogenblik is in de UK het vermogen beperkt tot 0,1 W ERP. Toegestane mode: CW. Het gebruik is uiteraard ook op secundaire basis. Deze frequenties zullen alleen gebruikt mogen worden door houders van een HAREC-vergunning. In Duitsland en in Zweden is alleen de frequentie 505.1 kHz vrijgegeven, dit met een vermogen van 9 W ERP.

En dan het nieuws over 160m:

Nadat de UBA in de afgelopen jaren reeds herhaalde malen had aangevraagd om de 160 m band uit breiden tot 2000 kHz (nu gaat die tot 1875 kHz), zoals het recent in de meeste Europese landen reeds is gebeurd, kunnen we met veel plezier aankondigen dat de kogel door de kerk is. Tijdens besprekingen met het BIPT op 9 januari laatstleden, werd het voorstel van de UBA voor uitbreiding na grondig onderzoek door het BIPT ingewilligd.

Voortaan gelden voor het spectrum 1875 tot 2000 kHz dezelfde voorwaarden als voor 1850 tot 1875 kHz: het is een gedeelde band waar de radioamateurs secundaire gebruikers zijn, en het vermogen is er beperkt tot 10 W gemiddeld vermogen.

De verwachting is dat het BIPT deze besluiten op korte termijn zal bevestigen via de website.