ON3 nu toegestaan in Nederland

ON3 nu toegestaan in Nederland

Ondanks een verenigd Europa en open grenzen zijn er nog altijd verschillen als het gaat om de mogelijkheden die zendamateurs in een ander land hebben. Zoals het onderscheid dat gemaakt wordt tussen F-licentiehouders die wel en die niet het morse-examen ooit afgelegd hebben als zij naar b.v. Frankrijk reizen. Een klein stukje ongelijkheid is nu echter gladgestreken: die van de ON3-machtiginghouders in België.

 

Met onmiddellijke ingang mogen die Belgische radiozendamateurs die voldoen aan ECC REC (05)06 in Nederland actief zijn als radiozendamateur. Het betreft die personen waarvan de roepnaam met ON3 begint en waarbij de vergunning ECC REC (05)06 vermeldt. In Nederland dient de roepnaam voorafgegaan te worden door PD/ en gelden de voorschriften en beperkingen van de N vergunning.

Zie de mededeling op de site van het agentschap telecom.