Kosovo en DXCC

kosovo

KosovoKosovo en DXCC

Nu Kosovo recent zijn onafhankelijkheid van Servië heeft verklaard, wordt er volop gespeculeerd over wat dit betekent voor de amateurwereld; in het bijzonder de DXCC status. De ARRL DXCC Manager Bill Moore, NC1L, zegt dat hij begrijpt dat er veel vragen zijn over de DXCC status van Kosovo, met name of de nieuwe staat wel of niet toegevoegd zal worden aan de DXCC lijst.

 

Volgens Moore zijn de DXCC regels, die in 2000 aangepast werden om het opnemen in de DXCC lijst beter te reguleren, helder over hoe toevoegingen plaats kunnen vinden: "Om aan de DXCC lijst toegevoegd te kunnen worden, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Toegang tot de DXCC lijst is niet afhankelijk van of er activiteit vanuit de entiteit heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, maar alleen van de kwalificaties van de entiteit met betrekking tot de regels."

Volgens Moore kan het toevoegen van Kosovo aan de DXCC lijst overwogen worden op basis van de "Political Entity" DXCC richtlijnen. De DXCC regels zeggen hierover dat "Political Entities gebieden zijn die afgescheiden zijn om bestuurlijke of politieke redenen. Over het algemeen bevat de entiteit een inheemse bevolking die niet in hoofdzaak bestaat uit militair of wetenschappelijk personeel".

Volgens de DXCC regels zou Kosovo als politieke entiteit aan de DXCC lijst toegevoegd kunnen worden als zij aan een of meer van de volgende criteria voldoet:

De entiteit is lidstaat van de Verenigde Naties.

De entiteit heeft een callsign prefix blok toegewezen gekregen door de ITU. (Uitzondering op deze regel zijn internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en ICAO. Deze entiteiten worden geklassificeerd als Bijzondere Gebieden, 3.a; en Onverkiesbare Gebieden, 4.b.) De Secretaris Generaal van de ITU kan een tijdelijk prefix blok toewijzen. Wordt deze beslissing later niet door de volledige ITU bekrachtigd, dan zal de entiteit weer van de DXCC lijst gehaald worden.

De entiteit is permanent bewoond, wordt door een lokaal bestuur bestuurd en is tenminste 800km van haar moederland verwijderd. Om aan de criteria van "permanente bewoning" en "bestuurd door een lokaal bestuur" te voldoen, moet de entiteit OF voorkomen op (a) de Amerikaanse lijst van Gebiedsdelen en Gebieden met speciale soevereiniteit welke beschikken over een plaatselijk "Administratief Centrum," of (b) de lijst van de Verenigde Naties met "Niet-Zelfregerende gebieden."

"Nieuwe entiteiten die aan een of meer van de bovenstaande criteria voldoen zullen toegevoegd worden aan de DXCC lijst met ingang van hun 'Event Date'. Kosovo zal zeker aan de DXCC lijst toegevoegd worden als het lid wordt van de Verenigde Naties, of als het een prefix blok krijgt toegewezen door de ITU. De derde voorwaarde is niet van toepassing" zegt Moore. "Onder de 'Event Date' wordt verstaan OF de datum dat Kosovo lid wordt/werd van de Verenigde Naties OF de datum waarop het zijn prefix krijgt toegewezen door de ITU."