Meldingsplicht Agentschap Telecom

Meldingsplicht Agentschap Telecom

Radiozendamateurs maken gebruik van frequenties. Bijvoorbeeld om te experimenteren en om contacten te leggen met collega's over de hele wereld. Geruisloos mag vanaf 1 maart 2008 deze frequentieruimte zonder vergunning gebruikt worden. Je hoeft het gebruik dan alleen te melden.

 

Helaas doet het AT nogal aan gebruikerspreventie: de pagina voor het aanvragen van aanloggegevens heeft alleen een Annuleer en een Print knop, en de print knop heeft tot gevolg dat er een Acrobat Reader scherm opent met een mededeling dat het bestand onherstelbaar beschadigd is. De Wachtwoord Vergeten pagina biedt mogelijkheden voor het invullen van het BSN (Burger Service Nummer) of je relatienummer. Helaas laat het veld net 1 teken minder toe dan er in een BSN zitten dus dat werkt ook niet. Zo voorkom je wel dat je hard moet werken…

Let op! Om als radiozendamateur gebruik te mogen maken van het radiofrequentiespectrum, is het noodzakelijk om over technische kennis te beschikken en de belangrijkste regels te kennen die bij nationaal en internationaal radioverkeer gebruikelijk zijn. Dit is bepaald in het Telecommunicatieverdrag van de "Internationale Telecommunication Union" (ITU), dat door vrijwel alle landen over de hele wereld wordt nageleefd. De kennis die nodig is voor het radiozendamateurisme wordt getoetst door middel van een examen.

Radioroepnaam
Om zich bij radioverbindingen te kunnen identificeren gebruiken radiozendamateurs radioroepnaam. Roepletters bestaan uit twee letters en een cijfer (de prefix; PA t/m PI), gevolgd door minimaal één en maximaal drie letters (de suffix). Roepletters mogen binnen bepaalde grenzen zelf worden gekozen.
Meer »

Onbemande stations
Radiozendamateurs mogen, omdat ze een vergunning hebben, gebruik maken van frequentieruimte en ermee experimenteren. Dit mag onder de voorwaarde dat zij bij het amateurstation aanwezig zijn. Onder speciale voorwaarden kunnen radiozendamateurs toestemming verkrijgen voor experimenten zonder dat zij daarbij aanwezig zijn, oftewel onbemand gedurende 24 uur uitzenden.
Meer »