Logic Probe

probe

probeLogic Probe

Als je wel eens een schakeling bouwt of repareert die over digitale componenten beschikt, dan is het handig om te zien in wat voor toestand een logische poort verkeert. Dat kan je natuurlijk bekijken met een oscilloscoop, maar niet iedereen beschikt over zo'n duur instrument. Gelukkig is daar een oplossing voor: De Logic Probe.

 

Deze logic probe gebruikt slechts één enkel CMOS IC en is in staat om drie logische toestanden weer te geven: Hoog, Laag en Tri-state (een toestand van hoge impedantie die niet hoog en niet laag is). Daarnaast is de probe voorzien van een extra LED die aangeeft of het testpunt pulseert, wat anders door het snelle aan/uit schakelen van de Hoog en Laag indicatieLED's moeilijk te zien zou zijn. Als het testpunt Tri-state is, gaat er geen enkele LED aan.

probe

De voedingsspanning van de logic probe wordt van het circuit dat je aan het testen bent, afgenomen; doordat van een CMOS IC gebruik gemaakt is, mag de voedingsspanning tussen de 3 en 15 volt liggen.  IC1a wordt gebruikt als buffer. Als er geen ingangssignaal aangeboden wordt, bijvoorbeeld als de probe niet met een schakeling verbonden is, dan zal de poort oscilleren als gevolg van de terugkoppeling van de 2M2 weerstand. De uitgangsspanning van poort IC1a ligt dan op ongeveer de halve voedingsspanning. De Hi en Lo LED's zijn verbonden met de uit twee 1k weerstanden opgebouwde spanningsdeler. De spanning op dat punt is de halve voedingsspanning en dus als er geen input is, of een hoge impedantie, dan licht geen van de twee LED's op. Als er een logische Hoog of Laag aangeboden wordt zal IC1a in een vaste toestand gedwongen worden waardoor de respectievelijke HI of LO led zal branden. Prik je op een oscillator signaal of een clock signaal, dan zullen zowel de Hi als de Lo LED's oplichten, maar slechts heel flauw. Dat rechtvaardigt IC1b en IC1c. Deze twee poorten vormen een monostabiele multivibrator, waarvan de tijdconstante bepaald wordt door de 100n condensator en de 4M7 weerstand. Een clock signaal triggert continu de multivibrator waardoor deze in vrijwel permanente AAN toestand blijft. IC1d doet dienst als buffer en stuurt de LED aan die aangeeft dat het signaal "pulserend" is.