België breidt 160m uit

UBA

UBABelgië breidt 160m uit

De Belgische amateurvereniging UBA heeft in het verleden herhaalde malen gevraagd de 160m band uit te breiden tot 2.0 MHz. Begin Januari was er terzake een bespreking op het BIPT (Belgische AT) samen met een vertegenwoordiger van het leger, dat deze band (in het verleden) ook gebruikte.

 

Op voorwaarde dat er geen bezwaar was vanwege defensie, diende alleen nog een raadpleging te gebeuren met de administraties van de buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland, wat kort daarna gebeurde.

Vandaag publiceerde het BIPT het volgende besluit op haar website: "De Raad van het BIPT beslist in overeenstemming met artikel 13 van de wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie toestemming te verlenen aan houders van een radioamateurvergunning A of C om de frequentieband 1875-2000 kHz te gebruiken op secundaire basis en met een vermogen van 10 watt." Zie ook http://www.ibpt.be/GetDocument.aspx?forObjectID=2840&lang=nl

Aangezien de buurlanden België en Duitsland kennelijk geen bezwaar hebben tegen deze uitbreiding, wat staat de uitbreiding in Nederland dan nog in de weg?