Internationale aandacht voor slimme meters

gasmeter

gasmeterInternationale aandacht voor slimme meters

Ondanks het semi-geruststellende niets-aan-de-hand gaat-u-maar-rustig-slapen antwoord van Postbus 51 maakt men zich nu ook internationaal zorgen over de opmars van slimme energiemeters.

 

De EUROCOM werkgroep onder voorzitterschap van Gaston Bertels, ON4WF, heeft de EUROCOM Nieuwsbrief uitgebracht die je hier kunt downloaden.

Tijdens de EUROCOM WG bijeenkomst in Friedrichsfhafen werden leden uitgenodigd om informatie aan te leveren betreffende energiebedrijven die plannen hebben om PLC te gebruiken voor het verzamelen van meetgegevens, en eventueel de frequenties die ze daarbij op het oog hebben.

De basis van het bovenstaande rapport is aangeleverd door Thilo Kootz, DL9KCE.

Hieronder de vertaling van het belangrijkste stuk uit het rapport:

"Hoewel sommige energiebedrijven de oude CENELEC band onder 148,5 kHz op het oog hebben voor deze techniek, werd opgemerkt dat anderen systemen aan het ontwikkelen zijn die `extra services` aan kunnen bieden met hogere bandbreedte. Dit soort systemen zullen in staat zijn om data te transporteren en als zodanig internet toegang mogelijk te maken. Zoals gemeld werkt IBM aan een systeem dat frequenties gebruikt tot aan 1,5 MHz, maar naarmate de tijd vordert kunnen deze frequenties nog omhoog gaan als meer bandbreedte belangrijk wordt. Dit zelfde is al gebeurd bij de toepassing van PLT modems voor thuisgebruik, zoals we allemaal hebben kunnen zien.

Nog gevaarlijker is het plan van de Duitse staatssecretaris voor het milieu. Als zijn plannen doorgaan, wordt de energiemeter in huis een informatiecentrum voor het energiegebruik van alle elektrische apparatuur die aan het net aangesloten is. In zo'n scenario moet elk apparaat op enige manier met de energiemeter communiceren en zijn energieverbruik aan de meter rapporteren. Het laat zich raden dat deze communicatie via PLT technologie zal gaan verlopen en dat om die reden in de toekomst in elk elektrisch apparaat een modem ingebouwd moet worden.

In een persbericht wordt de samenwerking tussen een energiebedrijf en Devolo, een bekende fabrikant van modems voor thuisgebruik, aangehaald, waarbij zelfs breedbandmodems in slimme meters ingebouwd worden voor veldtesten.

Het moge zeer duidelijk zijn dat slimme meters een serieuze bedreiging kunnen worden voor amateurradio als deze band gebruikt gaat worden. Het zou erg helpen als meer informatie over deze technieken doorgegeven kan worden aan leden van de EUROCOM werkgroep."

We zijn er dus nog lang niet. De mededeling van Postbus 51 dat "onze" energiebedrijven slechts de oude CENELEC band gaan gebruiken, moet met deze informatie in het achterhoofd met enige skepsis bekeken worden. Let vooral op aankondigingen van energiebedrijven betreffende "slimme" meters en als je een nieuwbouw huis betrekt, kijk even in de meterkast wat ze erin gepropt hebben. Het kan je een hoop storingzoeken besparen…