Extra faciliteiten voor Ierse amateurs

Ierse vlag

ierse vlagExtra faciliteiten voor Ierse amateurs

De 70 MHz band, en wel het deel van 70.125 tot 70.450 MHz, is voor algemeen gebruik vrijgegeven aan Ierse amateurs. Dat betekent dat nu elke gelicenseerde amateur de band mag gebruiken voor experimenten: het is niet meer noodzakelijk om een individuele aanvraag voor een bijzondere toestemming in te dienen, zoals voorheen het geval was.

 

Het maximaal toegestane vermogen is 50 watt PEP en voor mobiele stations 25 watt PEP. Deze aanpassing is door ComReg (het Ierse AT) vastgelegd in Document No 02/77R6 van 17 juli 2008.

ComReg is tevens bezig met de voorbereiding van de toestemming voor het gebruik van een aantal vaste frequenties in het segment van 5.0 tot 5.5 MHz door amateurs op basis van individuele toestemming. Dit met een maximum vermogen van 200 watt PEP.

De frequenties waarvoor de Irish Radio Transmitters Society (IRTS) overeenstemming heeft bereikt met de militaire autoriteiten en met ComReg zijn vier 3 kHz kanalen die gecentreerd zijn rond 5280, 5290, 5400 en 5405 kHz. Dit zijn dezelfde vier kanalen als nu in Engeland gebruikt worden.

Als inderdaad toestemming wordt gegeven, moeten de Ierse amateurs er wel rekening mee houden dat er in Engeland op 5290 drie tijdgestuurde sequentiële propagatiebakens aktief zijn.

Deze extra mogelijkheden zijn het resultaat van een lange periode van onderhandelingen door de IRTS met ComReg en voor het 5MHz segment eveneens met de militaire autoriteiten.

Wederom de vraag wanneer het AT overstag gaat voor de 70MHz band…