Delfi-C3 nu fixed in Transponder mode

delfiC3

delfiC3Delfi-C3 nu fixed in Transponder mode

Sinds de overkomst van 29 juli 2008 om 10:00 UTC is Delfi-C3 / DO-64 officieel in gebruik als transponder. Afgelopen weekend berichtten wij al dat tijdens het colloquium in de UK Delfi-C3 tijdens de passages over Europa in transponder mode werd gezet, maar nu is het zijn officiële bedrijfsstatus.

 

Wouter PA3WEG meldt hierover:

"Onze drie maanden durende science missie is geslaagd en een groot succes. We hebben met zijn allen 396564 AX.25 frames opgehaald! Tijdens de afgelopen pass van 29 juli 10:00 UTC is Delfi-C3 permanent overgeschakeld op transpondermode. Bij het booten nadat Delfi uit eclipse komt zal deze nu dus inschakelen in transponder mode. Deze mode is bevestigd door een on-board database dump uit te voeren.

De komende tijd zullen we Delfi nog een aantal keer in science mode terugzetten (ongeveer elke 2 weken) om housekeeping frames binnen te halen om de status van Delfi te kunnen volgen. Mocht je dus geen baken horen op 145.870 +/- doppler, schakel dan terug naar 145.930. We stellen het op prijs als je eventuele gedecodeerde frames met RASCAL doorstuurt naar Delft.

Zoals gezegd zit het CW beacon van Delfi-C3 op 145.870 +/- doppler en bevat de message " HI HI DE DELFI-C3 DELFI-C3"  + 6 dits"

Zie de Delfi-C3 website voor meer informatie.

Transponder rapporten zijn uiteraard welkom.

Namens het command team,

Wouter Weggelaar
PA3WEG