APRS verboden in België?

aprs

APRSAPRS verboden in België?

Berend, PD7BS stuurde mij een bericht door van de Belgische amateur ON4BBQ. Ronald moest op het matje komen bij de Gerechtelijke Politie – Bipt Antwerpen. Zijn relaas zou wel eens het einde van APRS in België kunnen betekenen. Ik geef zijn verhaal hier onverkort weer.

Update 12:37: Vragen voorgelegd aan het AT. Zie ook de website van de UBA.

beste YL' s , OM's en vrienden,

voor uw informatie een kort relaas van mijn verhoor gisteren door Gerechtelijke Politie – BIPT Antwerpen.

Het onderwerp : mijn APRS activiteiten  als ON4BBQ.

Op mijn vraag of er klacht was ingediend tegen mijn persoon was het antwoord neen. Of ik storingen had veroorzaakt : neen. Reden van oproep :  'een verhoor gevolgd door opstelling P.V. naar aanleiding van een intern onderzoek bij het BIPT'. Verder geen commentaar.

Ik werd geconfronteerd met de Belgische regelwetgeving voor categorie 5 stations ( radioamateurs ). Volgens de letter van de wet is het uitzenden van APRS bakens in ON niet toegelaten want strijdig met de principes van amateurradio : 'de inhoud moet over radiotechniek gaan en een experimenteel karakter hebben'. Een baken met positie, snelheid, …e.a. info voldoet hier niet aan. Iedereen die met een ON callsign dus een baken uitzendt is volgens de huidige wetgeving illegaal bezig. Behalve verenigingen die  onder speciale voorwaarden van het BIPT een ON0 callsign gekregen hebben. Individuele callsigns zijn dus niet toegestaan.

Zelfs indien de wetgeving hierboven vermeld in de toekomst zou aangepast worden, dan nog zou APRS  in strijd blijven met de Belgische wetgeving ( hier is een ander M.B. van toepassing ) :

1. het gebruik van SSID's ( Secondary Station Identifiers ) zoals -9, -3, -7, …staat nergens vermeld in de regels en is dus  niet toegelaten. Toegelaten zouden zijn : ON4BBQ/M, ON4BBQ/P, ON4BBQ en ON4BBQ/MM.

2. bakens kunnen  automatisch  uitgezonden worden , dus zonder manuele tussenkomst van de operator, en dat is illegaal. Er moet telkens een manuele tussenkomst gebeuren; het station moet dus ten allen tijde 'bemand' zijn. Kan dit gecontroleerd ? Jazeker : indien bvb. zou blijken dat op regelmatige tijdstippen ( exact op het uur bvb. ) een baken wordt uitgestuurd dan kan dit eventueel als bewijs dienen dat het automatisch werd uitgezonden en dit wegens de regelmaat van uitzenden.

3. bij overschrijden van de landsgrens richting Luxemburg bvb. moet ik mijn callsign ( ON4BBQ/M) dat mede door het baken wordt uitgezonden, veranderen in 'LX/ON4BBQ/M'. Bij de meeste APRS toestellen ( TH-D7e, TM-D700, TinyTrak3 en 4 ) kun je enkel je call+de SSID instellen; dus geen M of LX mogelijk. Voor zover ik weet toch maar ik kan me vergissen. In geen enkel land dat ik bezoek wordt daar aanstoot aan gegeven wat APRS betreft. De SSID's zijn (ongeveer) internationaal overeengekomen.

4. APRS vanuit een lucht- of ruimtevaartuig: niet toegelaten , zelfs niet met toestemming van de gezagvoerder…( mea culpa… ). Waarom ON1DWN en ON1AFD vanuit de ruimte dan wel ? Antwoord: 'zij zijn niet opgeroepen voor verhoor, u wel. Misschien hadden ze wel een speciale vergunning?'. Ter info: bijna bij iedere Space Shuttle launch zitten er radiohams met russische, amerikaanse, duitse,…callsigns die in hun 'off-time' aan boord QSO's maken met anderen en zelfs APRS bakens uitzenden. Mag APRS vanuit een ballon ? 'Neen , tenzij hij na opstijgen door middel van een kabel weer naar beneden kan getrokken worden'…etc…In Friedrichshafen Hamvention werd een ballon opgelaten met o.a. ATV en APRS. Was dit legaal ? 'Volgens de Belgische regels niet'.

Op mijn vraag of de vele andere OM's die hun bakens hier uitzenden dan ook illegaal bezig zijn was het antwoord : ' dat doet niets ter zake want u werd opgeroepen, de anderen niet '.

Er werd dus een P.V. opgesteld dat later door een procureur van het Parket zal  behandeld worden. Zelfs indien dit zonder gevolg zou blijven( storm in een glas water …) kan dit toch ernstige gevolgen hebben: op mijn vraag of ik nu extra in het oog wordt gehouden was het antwoord positief. Bij herhaling of andere inbreuken weten we allemaal wat er dan mogelijk is : bezoek BIPT aan de shack, check van het logboek ( 'ook bvb 2m QSO-tjes kunnen gemonitord  en moeten inlogboek staan '), zijn de antennes volledig conform je ingediend antennedossier ? Wat indien iemand mijn callsign pirateert en 1 APRS baken uitzendt ? Recidivisme wordt zwaar gestraft( verbeurdverklaring, boetes, …) . Moeilijk uit te leggen daarna  dat jij je baken niet uitzond maar een piraat. Soms neem ik ook mijn portable mee naar ons buitenverblijf. Welnu dan moet ik een /A vergunnig aanvragen bij BIPT voor de periode van verblijf. Dat is me bekend. Ook indien je /P bent ? Neen , maar je moet dan wel kunnen bewijzen dat je werkelijk /P bent. Dus telkens /P zeggen na je callsign maar  ook : bij controle wordt bvb. een 12V voeding gevonden en  dat is al genoeg om te vermoeden dat je niet /P waart maar eigenlijk /A en daar heb je dan geen toelating voor. Het noemen van de productnaam van je portable tijdens een QSO kan ook als reclame geïnterpreteerd worden. Enz… Op het einde van het verhoor kreeg ik werkelijk de indruk dat ik geviseerd werd en zal zijn in de toekomst; om één of andere redenen. En het zou  niet al te moeilijk zijn om  wel eens iets te vinden dat tegen mij gebruikt kan worden: een stok om te slaan vindt men altijd indien men dat wilt.

Door mijn job ben ik ook nogal veel en soms lang van huis. Ik mag er niet aan denken dat mijn vrouw alleen thuis zou zijn als er zo een controle aan huis komt !

Mede daarom denk ik eraan om mijn vergunning voor 31 december terug te sturen naar het BIPT  en de eer aan mij te laten. Ik laat alles nog wat bezinken gedurende  een maand of 3 en wacht nog wat af vooraleer ik een definitieve beslissing neem.  Het is spijtig want het is een mooie hobby met vele mogelijkheden en ik heb er ook vele goede mensen leren mee kennen en dit wereldwijd.  Ik begrijp heel goed dat zelfs verouderde wetgeving moet nageleefd worden. Maar ik wist niet dat het uitzenden van een APRS baken illegaal was in België. Vandaar dat jullie geen bakens met mijn call meer zullen zien verschijnen. Indien dit wel zou zijn is het zeker  uitgezonden door een ander iemand. Ik heb ook begrepen dat ik nu extra gecontroleerd wordt in andere modes. En de minste fout   kan nu 'recidivisme' betekenen ; datheb ik dus ook begrepen tijdens het verhoor.  Dus neem ik het zekere voor het onzekere en  zal ook niet meer te horen zijn in fonie of CW.

In een aparte e-mail heb ik mijn  buitenlandse OM's al aangeschreven en op de hoogte gesteld : ongeloof en verbijstering bij sommigen dat dit hier kan gebeuren. Maar ik neem toch de schuld op mij : ik moest geweten hebben dat APRS niet mocht volgens onze Belgische wetgeving. Dat is me nu duidelijk en laat me ook toe conclusies te trekken.

73 de Ronald, ON4BBQ

Naschrift redactie: Formeel geldt hetzelfde in Nederland. Ook wij kennen de SSId's niet in de wetgeving. Maar ik heb het idee dat hier sprake is van spijkers op laag water zoeken. Kennelijk moeten er een paar ambtenaren in België bewijzen dat ze ook nog wat anders doen dan raamstaren. Desalniettemin zal ik deze redenatie van het BIPT voorleggen aan het AT en om een standpunt vragen. Wordt vervolgd…