ARRL dient klacht in over experimentele 40m licentie

ARRL dient klacht in over experimentele 40m licentie

Op maandag 20 oktober heeft de ARRL (Amerikaanse variant van de VERON/VRZA) een verzoek ingediend tot het wijzigen of beëindigen van een experimentele vergunning met betrekking tot het WE2XRH experiment. Volgens het Amerikaanse AT, de FCC, die de experimentele vergunning afgegeven heeft aan Digital Aurora Radio Technologies (DART), wil deze organisatie digitale uitzendingen testen in de frequentiegebieden 4.50-5.10 MHz, 7.10-7.60 MHz en 9.25-9.95 MHz ten behoeve van een digitale radiodienst voor de inwoners van Alaska.

In de petitie tegen het experiment voert de ARRL aan dat DART hoopt dat het experiment zal leiden tot "een aards, high-frequency (HF) digital aural (domestic broadcast) service in Alaska". De opzet is het bestuderen van de werking van dit 'kortegolf' systeem op een hoge breedtegraad, en kennelijk tevens het uitrollen van deze omroepdienst. Voor dit testen gebruikt DART bijzonder hoge vermogens in diverse delen van het HF spectrum. De ARRL ageert in het bijzonder tegen dat deel van de vergunning dat de tests toestaat in het frequentiebandje van 7.1 -7.3 MHz… Die is in die regio exclusief toegewezen aan de Amateur Radio dienst.

"Het is verbijsterend dat de FCC deze experimentele vergunning toekent voor zulke grote vermogens in een band die exclusief is toegewezen aan een dienst waarmee deze toestemming duidelijk in strijd is," zegt ARRL Chief Executive Officer David Sumner, K1ZZ. "De enige mogelijke verklaring is dat het een vergissing betreft; de enige redelijke stap die de FCC kan zetten is deze vergissing onmiddellijk te corrigeren, hetzij door de vergunning in te trekken, hetzij door het deel 7.1 -7.3 MHz uit de vergunning te schrappen."

De ARRL is van mening dat "Eenvoudig gezegd er door de toestemming van de commissie een zekerheid van 100% is dat er een continue, ernstige storing van de radio amateurdienst zal plaatsvinden in het gebied van 7.1 – 7.3MHz, afkomstig van dit DART experiment. Deze toestemming moet onmiddellijk aangepast worden (of in zijn geheel ingetrokken), waarbij het deel van 7.1-7.3 MHz uit de experimentele vergunning aan DART gehaald moet worden.

De ARRL stelt dat DART toestemming heeft om in het frequentiegebied van 7.1-7.6 MHz te experimenteren met een 20 kHz breed digitaal signaal met een zendervermogen van 100 kW en 660 kW ERP binnen een straal van 1500 kilometer van Delta Junction in Alaska. In het protest wijst de ARRL General Counsel, Chris Imlay W3KD erop dat hoewel DART zegt zich te zullen houden aan de Frequency Coordination Conference (HFCC), "ze geen enkele afstemming met individuele amateurs of amateur diensten voorstellen. Er is geen enkele indicatie hoe DART denkt om te gaan met de Amateur Radio diensten van 7.1-7.3 MHz. Feitelijk is er niet eens een indicatie dat DART zich zelfs maar bewust is van de toewijzing van die band aan de radioamateurs."

De ARRL noemt de 40m band "misschien wel de meest gebruikte Amateur HF band in Amerika" en ziet daarom "Geen enkele mogelijkheid waarbij DART gebruik kan maken van deze band, in geen enkele staat of gebied van de Verenigde Staten, op geen enkele tijd van de dag of nacht" en dat, indien men dat toch doet, er "ernstige storingen" voor amateurs zullen ontstaan in dat deel van de band. "De hele 7.0 – 7.3 MHz band wordt intensief gebruikt in Alaska, in het bijzonder door radio amateurs in de meest afgelegen gebieden, op alle tijden van de dag. Deze band is zeer belangrijk in tijden van nood als gevolg van de dag- en nacht propagatiekarakteristieken. De band wordt tevens op alle tijden van de dag en nacht gebruikt voor wereldwijde communicatie door radio amateurs."

Hoewel wij in Nederland slechts het gebied 7.1-7.2MHz op secundaire basis hebben, is het in het licht van het (weer) vrijmaken van het deel 7.0-7.3MHz erg slecht nieuws als de band in Amerika op (ongetwijfeld) commerciële gronden voor experimenten aan een organisatie ter beschikking wordt gesteld, zeker met zulke vermogens, die de potentie hebben om ook in Europa ernstige storingen te veroorzaken. Het is te hopen dat de ARRL er in slaagt de vergunning nietig te laten verklaren…