Vrije nieuwsgaring

copyright

copyrightVrije nieuwsgaring

Een website vullen valt niet mee. Daar weet ik alles van. Daar ligt nog een uitdaging voor onze club: ik ben van 19 december tot en met 19 januari op vakantie naar Tasmanië. Robert PA2RDK heeft al aangeboden om een deel van de nieuwsgaring voor zijn rekening te nemen. Maar we kunnen meer vrijwilligers gebruiken. Het is maar voor een maand. Wie wil daarbij nog assisteren… pa3cnopi4raz.nl">Mail me even!

 

Het verkrijgen van nieuws is voornamelijk een zaak van bronnen. Open deur zou je zeggen. Bronnen dan wel in de ruimste zin van het woord. Soms krijg ik artikelen en/of links aangedragen door mede-amateurs. Die bewerk ik dan en daar schrijf ik dan over. Meestal schuim ik het internet af op zoek naar informatie. Daarvoor lees ik websites in Nederland, Engeland, Duitsland, België, Amerika, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en vast nog wel een paar landen die ik vergeten ben. Soms verwijzen die sites ook weer door naar andere bronnen en meestal doe ik ook nog wat achtergrond onderzoek om aanvullende informatie te vergaren.

Daar gaat tijd in zitten. Het lezen, vertalen en vergaren van achtergrond informatie kost tussen een half uur tot twee a drie uur voor een groter en/of complexer artikel. Een ding die je daarbij in de gaten moet houden is copyright. De meeste informatie is openbaar. Heel soms vragen schrijvers om de bron erbij te vermelden. Ik ben in het verleden wel eens op mijn vingers getikt (is me 1x gebeurd) door een amateur die dacht dat ik zijn artikel gejat had. Ik heb deze – amerikaanse – amateur toen uitgelegd dat ik het slechts in het Nederlands had vertaald, omdat – hoe vreemd dat ook klinkt – er nog steeds amateurs zijn die het Engels niet of slechts mondjesmaat beheersen. Na aanpassing van het artikel (verwijzing naar zijn website) was de kou uit de lucht. Let dus op eventuele copyrights. Hoewel – er zijn er die het erg bont maken.

Zoals ik al opmerkte, haal ik mijn informatie uit de hele wereld vandaan. En dat maakt weer een makkelijke bron voor andere websites. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar een reeks artikelen op de website van het Brabants Alternatief Radioamateurnet:

Ditters:
BAR: http://www.het-bar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1839
RAZ: http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=933&Itemid=43

Kanarie:
BAR: http://www.het-bar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1837
RAZ: http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=936&Itemid=43

Crossband ISS:
BAR: http://www.het-bar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1835
RAZ: http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=938&Itemid=43

Uitbreiding spectrum Spaanse amateurs:
BAR: http://www.het-bar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1834
RAZ: http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=929&Itemid=43

Engelse repeater:
BAR: http://www.het-bar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1824
RAZ: http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=927&Itemid=43

Storing 40m:
BAR: http://www.het-bar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1823
RAZ: http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=922&Itemid=43

Ierse 5MHz licentie:
BAR: http://www.het-bar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1822
RAZ: http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=925&Itemid=43

Hierbij wordt de RAZ site niet eens als bron gebruikt, maar zelfs compleet gekopieerd, inclusief mijn typefouten. Dat is tot daar aan toe: het is een hele eer als je zo veelvuldig aangehaald wordt. Per slot van rekening haal ik mijn nieuws ook van andere sites. Maar let eens op het onderschrift van de site:

Berichten en artikelen van deze website mogen op geen enkele wijze opnieuw verspreid worden, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en overeenstemming van de beheerder. Zowel teksten, foto's, logo's, geluiden en illustraties komen van onze leden. Alle materiaal wordt ons welwillend ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werden van openbare bronnen van het Internet gehaald, waarbij we getracht hebben met alle rechthebbenden contact op te nemen. Niet in alle gevallen hebben we kunnen nagaan of op de teksten, foto's, logo's en/of illustraties nog copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen met ons via het contactformulier. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren op deze website en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Dus waar deze site zonder enige bronvermelding of kontakt met mij op te nemen (en mijn gegevens zijn op de RAZ site echt wel te achterhalen, zo is er het simpele kontaktformulier) hele artikelen kopieert, zetten ze er zelf onder dat niets zonder uitdrukkelijke toestemming opnieuw verspreid mag worden. Zuivere humor vind ik dat. Afijn, waar het om gaat: mocht je je geroepen voelen om in de donkere dagen rond oud en nieuw een bijdrage te leveren aan de PI4RAZ site, dan zijn dit dus wel puntjes om rekening mee te houden. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder eenieder hoeft te doen om toch iedere dag wat nieuws te brengen. 20 januari neem ik het dan weer over. Of je moet het zo leuk vinden dat je me blijft assisteren. Dat zou helemaal gewelding zijn…

 

Geef een reactie