Nieuw bandplan 40m band

Nieuw bandplan 40m band

In mijn artikel over de verkiezing van Hans Blondeel Timmerman tot voorzitter van de IARU regio 1 merkte ik terloops op dat een van de resultaten van de conferentie het nieuwe bandplan voor de 40m band is. In QSO's heb ik echter gemerkt dat vrijwel niemand weet wat dat precies betekent. Vandaar nog een keer extra de aandacht daarop.

 

Op die IARU Region 1 Conferentie in Cavtat, Croatië, werd het nieuwe bandplan voor de 7MHz band vastgesteld en de ingangsdatum daarvan is 29 maart 2009. En wat betekent dat precies? Op die datum moeten alle kortegolf omroepstations het bandsegment van 7.1 tot 7.2MHz verlaten hebben. Vanaf die datum hebben amateurs in dat segment een primaire status overeenkomstig het besluit van de WRC 03. (World Radio Conference).

Effectief betekent dit voor de F-gelicenseerden een verdubbeling van de 40m band. Het bandplan komt er dan als volgt uit te zien:

7.000 – 7.050 kHz NB CW
7.050 – 7.075 kHz MB Digimode
7.075 – 7.200 kHz WB Phone

NB Bandbreedte minder dan 200Hz
MB Bandbreedte minder dan 500 Hz
WB Bandbreedte minder dan 2700 Hz

Nu is het even de vraag wat dit voor de N-amateurs betekent. Als het AT vasthoudt aan de toewijzing van 7.050-7.100, dan betekent dit voor de N-amateurs een halvering van de phone-faciliteiten. Daar krijgen ze dan wel de digimodes voor terug, iets wat nu buiten hun mogelijkheden valt op 40m. Ik heb er nog niets over gehoord, maar ik kan me zo voorstellen dat daar nog een wijziging op komt.

Daarnaast kan veel amateur-apparatuur af-fabriek niet boven de 7.100 zenden. Voor een aantal amateurs betekent dat dat de soldeerbout in de set zal moeten, of dat de leverancier gevraagd zal moeten worden om de modificatie voor de uitbreiding aan te brengen. Je mist anders 80% van de phone-band op 40… Het goede nieuws is natuurlijk dat er voor phone straks 3x zoveel ruimte is op de toch altijd volle 40m band. Ik kan niet wachten op 29 maart…