Canadese tijdzender verhuist van frequentie

CHU-tx

CHU-txCanadese tijdzender verhuist van frequentie

Na 70 jaar de officiële Canadese tijd uitgezonden te hebben, gaat de kortegolfzender van het National Research Council CHU verhuizen van de oude frequentie 7335 kHz naar 7850 kHz. Deze verandering vindt plaats om 0000 UTC op 1 Januari 2009.

 

CHU is onderdeel van NRC's systeem voor distributie van de officiële tijd in Canada en zendt 24 uur per dag uit. Luisteraars horen tonen die de seconden aangeven, een stem die de tijd aankondigt in het Frans en Engels en digitale signalen waarmee computers gelijk gezet kunnen worden. De atoomklokken van het CHU zijn onderdeel van de verzameling atoomklokken van het National Research Council van Canada in Ottawa. De klokken van het NRC worden weer vergeleken met atoomklokken in andere laboratoria over de hele wereld (in Nederland in het Nationaal Meet Instituut NMi in Delft, voormalig Dienst van het IJkwezen. Ik ben mijn carriere daar ooit begonnen; ik was mede verantwoordelijk voor het beheer van de tijdstandaarden). Van de gezamelijke klokken wordt de internationaal geaccepteerde tijd afgeleid, de UTC (Universal Time Coordinated). De tijduitzendingen op 3330 en 4670 kHz veranderen niet.

In April 2007 heeft de ITU de toewijzing van de 7300-7350 kHz band gewijzigd van een vaste dienst naar een omroepdienst. Sindsdien zegt het NRC veel last te hebben van storingen op de frequentie van 7335 kHz door omroepstations van over de hele wereld.  De klachten komen van Amateur Radio operators, klokkenmakers, astronomen en navigatiesystemen die de tonen en voice signalen gebruiken. Er zijn zelfs klachten gekomen van mensen die de draaggolf als referentiebron gebruiken voor hun apparatuur.

Het CHU merkt op dat eind dit jaar een schrikkelseconde toegevoegd zal worden op 31 december 2008; dit zal aangegeven worden in de digitale code tot het einde van de schrikkelseconde. Elektronische klokken die op de signalen reageren zullen het eind van het jaar aftellen als 23:59:59 – 23:59:60 – 00:00:00. De DUT1 tijd gaat van -0.6 naar +0.4 seconde en wordt aangegeven door dubbele tonen bij het begin van elke minuut en in de broadcast code.

Dat vereist weer enige uitleg. UT1 is de tijd die afgeleid wordt van de draaiing van de aarde. De diverse onregelmatigheden die gemeten worden in de omwentelingssnelheid leidde in 1972 tot het vervangen van de UT1 tijd als zijnde de officiële tijd. De wetenschappelijke wereld wilde echter het verschil tussen UT1 en UTC (dus de "echte" aardtijd en de tijd samengesteld uit atoomklokken over de hele wereld) op minder dan 0.9 seconde houden om de astronomische en wetenschappelijke tijden niet teveel te laten afwijken. Dat doen ze door middel van schrikkelseconden. De DUT1 tijd is het voorspelde verschil tussen UT1 en UTC. De resolutie is 0.1 seconde. Het besluit om een schrikkelseconde toe te passen op de UTC en de DUT1 waarde bij te stellen is de verantwoording van de International Earth Rotation Service. Overigens betekent een schrikkelseconde niet altijd dat er een seconde bij komt. Door de onregelmatigheid in de aardrotatie kan er soms ook een seconde af gaan. De correctie wordt maximaal twee keer per jaar uitgevoerd: 1x op 30 juni en 1x op 31 december.