Radio-amateurs verzorgen de 911 communicatie in Oregon

traumaheli

Radio-amateurs verzorgen de 911 communicatie in Oregon

We kennen allemaal de vraag wat de zin is van onze hobby. Bellen, SMS'en of MSN'en kan toch ook gewoon? Steevast probeer ik dan uit te leggen dat al deze middelen van communicatie afhankelijk zijn van een of ander netwerk en dit netwerk dus overbelast, gestoord of gewoon defect kan zijn. Het mooiste voorbeeld is het GSM netwerk dat bijna per definitie op oudejaarsnacht om 12 uur overbelast raakt.

 

 

Ook in de USA is dit risico niet denkbeeldig. Op verschillende cruciale momenten, zoals bij 9-11 en bij de overstromingen in New Orlean, is van de diensten van radio-amateurs gebruik gemaakt. 

In de USA in het district Clatsop County in de staat Oregon begaf, als gevolg van de grote hoeveelheid sneeuw en  ijs, het 911 communicatienetwerk het. De locale ARES® groep ontving van de coordinator rampenbestrijding het verzoek om hulp om de communicatie in gang te houden. Op het kantoor van de sheriff en de kazerne van de brandweer werden radiostations ingericht van waaruit de communicatie voor 4 steden met het EOC (Emergency Operations Center) in stand werd gehouden. Lokale bewoners konden zich hier melden voor hulp. Alvorens het lokale 911 netwerk weer operationeel was, hebben gedurende 24 uur radio-amateurs de hoognodige communicatie verzorgd.