VERON HF DX HONOR ROLL

 

De VERON HF DX Honor Roll is ingesteld om het gebruik van de negen HF banden te bevorderen. De opgave kan zowel online, als per eMail en brief worden gedaan. Insturen van QSL is niet nodig.

De VERON HF DX Honor Roll wordt samengesteld aan de hand van de score op de kortegolf banden 1,8 MHz t/m 28 MHz, dus exclusief 50 MHz, maar wel  inclusief de zogenaamde WARC-banden.

Om deel te nemen stuurt u de volgende gegevens op: uw DXCC-stand (bevestigd) en mode (keuze MIXED, RTTY, CW, SSB).

Daarnaast dient ook per band het aantal bevestigde DXCC-landen (Entiteiten) worden opgegeven. De ingangsdatum voor deze Honor Roll voor zowel DXCC als 9BDXCC is 15 november 1945. Deleted Entiteiten tellen niet mee. Twee maal per jaar wordt de lijst (stand per 1 Mei en 1 November) in Electron gepubliceerd.

http://sharon.esrac.ele.tue.nl/dxpress/veronhr.htm

De koplopers hebben maar liefst 338 DXCC’s bevestigd, maar schroom niet mee te doen wanneer u bijvoorbeeld al zo'n (kleine) 100 bevestigde entities in de PSK31 mode heeft gemaakt. U kunt uw score dan in de categorie MIXED onderbrengen.

De opgave kan zowel online, als per eMail en brief worden gedaan.

Hier kunt u zich registreren en uw score on-line aanpassen:

http://www.veron-dxhonorroll.nl/

 

73, Ron

PA2RF (119 entities MIXED mode)