Wijziging bandplan

Wijziging bandplan

Op 29 maart 2009 gaat het nieuwe bandplan in. Het bandplan is hier te downloaden (PDF reader vereist). Naar aanleiding van de wijzigingen die op stapel staan heb ik ook wat vragen gesteld aan de voorzitter van de Veron, Remy Denker.

 

De voornaamste wijziging zit 'm in de 40 meter band. Daar wordt het stuk 7100 – 7200kHz exclusief aan de amateurdienst toegewezen. Dat betekent een verschuiving van de huidige indeling. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Het CW-deel wordt verbreed naar 7040kHz. Dat betekent dat de digimodes, die nu nog rond 7035kHz gecentreerd zijn, op moeten schuiven.
  • Narrowband digimodes straks van 7040 – 7050kHz.
  • All modes / digimodes van 7050 – 7060kHz.
  • All modes van 7050 – 7200kHz.

Dat betekent dat de digimodes nu tussen 7040 en 7060kHz gaan zitten. En dat is weer goed nieuws voor de N-gelicenseerden, die tot nu toe niet met digimodes uit konden komen op 40m.

Het slechte nieuws is dat als er niets veranderd wordt aan de toelating van N-gelicenseerden op de 40m band, het SSB gedeelde met 10kHz ingeperkt wordt als je er vanuit gaat dat 7050 – 7060 aan de wideband (meer dan 500Hz) digimodes zoals SSTV opgaan.

Een ander opvallend aspect van de bandplanwijziging is de indeling van de 160m band, die voor Region 1 van 1810 tot 2000kHz loopt, maar voor Nederland maar tot 1880kHz. Mijn vragen aan Remy waren dan ook:

  • In het bandplan dat op 29 maart van kracht wordt, staat de 160m band genoemd van 1810 – 2000kHz. Gaan we dat in Nederland volgen?
  • In de ons omringende landen wordt in toenemende mate (delen van) de 4m (70MHz) band vrijgegeven. Na het uitschakelen van de aardse TV zenders zou dat in Nederland ook moeten kunnen. Hoe staat het hier mee?
  • Eveneens in veel landen worden specifieke frequenties in de 60m band (5MHz) vrijgegeven. Zijn hier in Nederland nog plannen voor?

Het antwoord was dat mijn vragen aan de HF/UHF commissie doorgegeven zullen worden ter bespreking met het AT. Ik had geen vragen gesteld m.b.t. de uitbreiding van 40m band voor N-gelicenseerden: iets wat met niet onlogisch zou lijken. Overigens zullen de standaard koopsets nog wel even terug naar de leverancier moeten om die extra 100kHz uit de blokkade te laten klussen.

Als je nog vragen hebt voor het overleg tussen VERON, VRZA en AT, dan kan je die nog indienen. Volgens de agenda op de VERON site is dat overleg op 25 maart aanstaande. En kan je vragen voor dat overleg indienen bij pb0aokveron.nl">PB0AOK . Ook de VRZA biedt haar leden de mogelijkheid om vragen voor het overleg in te dienen bij pb0anlvrza.nl">PB0ANL . Mijn advies: stel je vragen met betrekking tot 5MHz, 70MHz, uitbreiding van de 40m SSB faciliteiten t.b.v. de N-gelicenseerden en alle andere vragen die ik misschien niet bedacht heb, bij een van deze twee amateurs. Hoe meer vragen, hoe beter. Dan wordt er wellicht wat aandacht aan besteedt bij het komende overleg; het wordt tijd dat ook in Nederland wat meer experimentele frequenties ter beschikking komen zoals 5MHz en 70MHz, en dat we de ons omringende landen gaan volgen waar het dit soort toewijzingen betreft, maar ook de indeling van andere banden zoals 160m. Het vrijkomen van deze nieuwe mogelijkheden zal de hobby een nieuwe inpuls geven en dat hebben we hard nodig.