Vergunningen Arrow definitief ingetrokken

rocklogo

rocklogoVergunningen Arrow definitief ingetrokken

Op 11 maart om 00.00 uur liep het ultimatum af voor het betalen van de achterstallige bedragen. Hieraan is niet voldaan. Inmiddels zijn de uitzendingen van beide radiozenders gestaakt.

 

"Ik vind dit een spijtig moment", zegt Marita Schreur, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom, "Helaas konden we niet anders dan de vergunningen intrekken."

De vrijgekomen frequentieruimte wordt zo snel mogelijk opnieuw verdeeld. Belangstellenden kunnen zich hiervoor vanaf eind maart melden bij het Ministerie van Economische Zaken .