Geen oorzakelijk verband straling en gezondheidsklachten

Gezondheidsklachten

GezondheidsklachtenGeen oorzakelijk verband straling en gezondheidsklachten

Eindelijk een beetje steun in de rug voor de radio amateurs: uit een persbericht van 19 maart 2009 van de Gezondheidsraad blijkt dat er geen oorzakelijk verband kan worden vastgesteld tussen gezondheidsklachten en de aanwezigheid van een antenne. Er is wel een verband vast te stellen tussen gezondheidsklachten en het vermoeden dat er een antenne in de buurt is…

 

Letterlijk vermeldt het persbericht:

Geconcludeerd wordt dat geen enkel kwalitatief hoogwaardig onderzoek tot op heden wijst op gezondheidsproblemen door blootstelling aan radiofrequente velden in de woonomgeving (meestal afkomstig van mobiele telefoniesystemen of draadloze computernetwerken). Wel is er een verband aangetoond tussen gezondheidsklachten en de veronderstelling blootgesteld te worden aan elektromagnetische velden.

In de loop van de tijd zijn ontzettend veel onderzoeken gedaan naar vermeende invloed van straling op de gezondheid. En niet altijd volgens wetenschappelijk verantwoorde methoden. Zo zetten wetenschappers de onderzoeksresultaten naar hun hand als het ze zo uitkomt. Ik weidde daar al eerder een uitgebreid artikel aan. Dat artikel verwijst overigens toevallig naar een eerder artikel op deze website waarin wetenschappers paniek zaaien over het gebruik van mobiele telefoons door kinderen. In de wetenschappelijke literatuur die ik lees is dat verband echter nooit aangetoond.

Dat wordt nu dus bevestigd door het persbericht van de gezondheidsraad. De conclusie in het persbericht luidt letterlijk:

Het beeld dat uit de wel bruikbare gegevens naar voren komt, is dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen blootstelling en het optreden van gezondheidsklachten (als hoofdpijn, migraine, vermoeidheid, slapeloosheid, concentratieproblemen, jeuk en warmtesensaties). Wel is er een verband aangetoond tussen de klachten en de veronderstelling blootgesteld te worden. Wie vermoedt dat hij aan blootstelling onderhevig is, rapporteert genoemde klachten eerder dan iemand die denkt niet blootgesteld te zijn.

Dat is de nette manier om te laten weten dat klachten over straling voornamelijk tussen de oren zit. Ik herinner hier nog even aan het verhaal van de amateur die een nieuwe antenne op zijn dak zette en aansluitend drie weken op vakantie ging. Bij terugkomst lag zijn brievenbus vol met klachten van mensen die claimden op een of andere manier last van zijn antenne te hebben… Wellicht kan dit persbericht je helpen om je buren te overtuigen dat hun slapeloosheid niet aan jouw antenne ligt.

Met dank aan PE9PE voor het opsturen van de link.