Afrikaanse radio organisatie vraagt lidmaatschap IARU aan

rotcflag

rotcflagAfrikaanse radio organisatie vraagt lidmaatschap IARU aan

In de IARU Calendar, No 188 van 11 maart 2009 meldt de secretaris van de IARU, David Sumner K1ZZ, dat de Union des Radioamateurs du Congo (URAC) in de Republic of the Congo het lidmaatschap heeft aangevraagd van de IARU Member-Society (IARU voorstel nummer 245).

 

Sumner merkt op dat de Republic of the Congo (waarvan de hoofdstad Brazzaville is) niet verward moet worden met de Democratic Republic of the Congo (waarvan de hoofdstad Kinshasa is); de amateurs van dat land zijn al vertegenwoordigd in de IARU door de Association des Radio Amateurs du Congo (ARAC). De Republic of the Congo was vroeger een deel van Frans Equatoriaal Afrika en werd in 1960 onafhankelijk. De door de ITU toegewezen prefix is TN.

URAC werd in Brazzaville opgericht op 8 oktober 2008. Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Mao Monguimet, TN5MM; secretaris Ulysse Yinda, en penningmeester Chynauldat Bangue. De URAC heeft 15 leden in zijn bestand, waaronder drie gelicenseerde radio amateurs.

Sumner zegt dat de URAC aan de IARU heeft laten weten dat het in staat is te voldoen aan de financiële verplichtingen die bij het lidmaatschap van de IARU horen door de bijdragen van de leden; dat men in staat is de doelstellingen van de IARU in de Republic of the Congo na te komen; dat het de belangen van de radioamateurs in het land voldoende zal behartigen, en dat het zich zal conformeren aan de regels van de IARU en IARU Region 1. Het Executive Committee van IARU Region 1 heeft het verzoek van URAC bestudeerd en in orde bevonden.

In overeenstemming met Bylaw 3 van de Bylaws of the International Amateur Radio Union, wordt voorgesteld dat de Union des Radioamateurs du Congo toegelaten wordt als lid van de IARU. Een stembiljet voor voorstel nummer 245 is naar alle IARU Member-Societies gestuurd. Member-Societies moeten uiterlijk 11 augustus 2009 gestemd hebben; stemmen die na die tijd ontvangen worden, worden niet meer meegeteld.