Het is oorlog…

Tank

tankHet is oorlog…

En niet zo'n klein beetje. Ons Nederlandse Agentschap Telecom heeft kwaad bloed gezet bij hun collega's BnetzA in Duitsland en BIPT in België. Inzet: de 70cm band, met name het deel tussen 438 en 440MHz. Commercie lijkt het hier te winnen van rede en internationaal overleg.

 

Waar gaat het allemaal om? De inzet is de frequentietoewijzing aan een systeem dat DGPS genoemd wordt; Differential Global Positioning System. De berichten hierover sijpelen maar langzaam door naar de amateurwereld, hoewel ik er hier al regelmatig over bericht heb.

Dat begon met het bericht dat er geen BT's meer uitgegeven werden voor D-star repeaters. Dat was al op 26 juni vorig jaar. Dat hing direct samen met de plannen van het AT om DGPS op primaire basis toe te staan in de amateurband. Wij hebben ons immers in het verleden een secundaire status voor het banddeel 436-440MHz door onze strot laten drukken en tot nu toe heeft dat geen pijn gedaan. Maar een secundaire gebruiker mag de primaire gebruiker niet storen en nu AT DGPS exploiteert in onze amateurband, moeten wij wegwezen.

Vervolgens kwam het verslag van het amateur overleg van 26 maart dit jaar. Ook daar een klein alineaatje over aanpassing van het ATOF beleidsdocument (Aanvullende Toestemming Onbemand Frequentiegebruik) waarin AT een ontmoedigingsbeleid leek te voeren voor amateurtoepassingen boven 438MHz.

Inmiddels stonden de Duitsers op hun achterste benen , want die gebruiken uiteraard veel meer dan wij de 7,6MHz shift en "onze" DGPS-rotzooi waait nu de grens over, zo hun repeatersegment in. Men was daar, om het in goed Duits uit te drukken, "not amused".

Maar na het laatste artikel over de wijziging van de radiolocatie voor radiozendamateurs is de pleuris pas goed uitgebroken. BnetzA en BIPT verwijten het AT een totaal gebrek aan overleg met de buurlanden, iets wat in een steeds meer verenigd Europa met centrale regelgeving natuurlijk op zijn zachtst gezegd bevreemding wekt. Meer nog wordt het AT het gebruik van oneigenlijke argumenten verweten. Volgens het AT is DGPS namelijk radiolocatie waar volgens BnetzA en BIPT sprake is van radionavigatie – en voor dat laatste is de amateurband natuurlijk niet bedoeld. Daarnaast beweert het AT dat het frequentiegebied van 440-450MHz, waar bij onze buren DGPS plaatsvindt, in Nederland door Defensie gebruikt wordt. Maar dat is maar ten dele waar. Defensie heeft het stuk van 442-448MHz allang weer vrijgegeven, maar AT weigert pertinent om DGPS naar dat deel te verhuizen.

De ruzie is inmiddels zo hoog opgelopen, dat BnetzA en BIPT dreigen om de afstemming van het frequentiegebruik in de 70cm band met AT te stoppen – omdat AT categorisch elke aanvraag in het deel 438-440MHz boycot ter bescherming van het Nederlandse DGPS gebruik. Iets waar men in Duitsland en België zegt niets mee te maken te hebben omdat de amateurs daar immers een primaire status hebben voor het hele bereik.

Naar de motieven voor het AT om vast te houden aan DGPS in de amateurbanden kunnen we slechts gissen. Vooral omdat een alternatief beschikbaar lijkt (verhuizen naar 442-448MHz) is de starre houding van het AT slecht te verklaren. Gezichtsverlies? Bang voor claims omdat de reeds geïnstalleerde apparatuur omgebouwd moet worden? Beter betalende klanten voor 442-448MHz en dus commerciële belangen/dubbele agenda? Feit is dat deze houding de relatie met de buurlanden behoorlijk op scherp heeft gezet. De bal ligt bij het AT. Maar hoe die gespeeld gaat worden is de vraag…

Enige links naar discussies/achtergrondinformatie over deze zaak:

http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=12&t=3453

http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=12&t=3576

http://www.uba.be/nl/actueel/flash/storingen-de-70-cm-band-veroorzaakt-door-dgps-uitzendingen-uit-nederland

http://www.on7kei.be/forum/viewtopic.php?f=4&t=597