DARES-regio Gelderland-Zuid neemt deel aan ‘EU Exercise FloodEX’

dares

daresDARES-regio Gelderland-Zuid neemt deel aan ‘EU Exercise FloodEX’

Zoals menigeen inmiddels wel weet uit de media, heeft DARES deelgenomen aan een oefening waarbij een deel van Nederland onder water kwam te staan. Via de email ontving ik een verslag van Hans Vreeswijk – PA3GJM.

 

INLEIDING

Zoals jullie via de media en e-mail al hebben kunnen vernemen, heeft onze regio met veel succes “de collega’s” in Noord-Holland Noord ondersteund tijdens de Europese overstromingsoefening FloodEX. Onze delegatie van zeven man heeft een behoorlijke vinger in de pap gehad, ondersteund door twee man van onze aangrenzende regio, DARES Gelderland-Midden.

Ons team op het basiskamp in Bergen bestond uit: Danny – PD2DSB (Winlinker), Dan – PA3FEG (Winlinker), Derk – PA0DVD (aansturing berichtenadministratie), Aad – PE1RCA (beheer Winlink RMS en WiFi- straalverbinding), Michiel – PD0MR (UHF operator), Roel – PE2CVF (RC R07 en tevens HF operator), Ben – PD0MBQ (R07 VHF operator), Michel – PD0MAC (Public Relations) en ondergetekende (de algehele coördinatie).

Met ons mobiele DRCC hebben we het basiskamp voorzien van communicatie. En omdat onze regio al behoorlijk ver met Winlink is, hebben wij de Winlink RMS-server op het gemeentehuis in Bergen opgezet. Deze RMS-server was met een door ons aangeleverde highpower WiFi-straalverbinding aangesloten op een internettoegang van defensie. Deze verbinding, zowel voor data als voice, liet het overigens al bijna direct na de start van de oefening afweten. Wij vonden al snel een goed alternatief en hebben ’t met al onze verbindingen “up en running” lekker druk gehad.

Aad – PE1RCA en Roel – PE2CVF hebben nog een tijdlang geprobeerd om met een aangepaste softwareversie de koppeling met defensie tot stand te brengen,  maar de interne beveiligingen -hoe begrijpelijk ook- verhinderden dat defensie onze berichten kon doorgeven. Een mooi leermoment voor DARES en vooral voor defensie, die met haar specialisten nog naar een oplossing gaat zoeken. Danny – PD2DSB en DAN – PA3FEG hebben met hun Winlink-apparatuur de posten Alkmaardermeer en Ulkesluis van e-mailverkeer voorzien.

DAG 1 – woensdag 23 september 2009

Op de eerste dag van de oefening heeft ondergetekende een beleidsmedewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op sleeptouw genomen. Deze  was in het kader van het zogenaamde ‘robuustheidonderzoek’ zéér benieuwd naar onze procedures, werkwijze en gebruikte apparatuur. Je kunt op je klompen aanvoelen dat ons team een smile van oor tot oor kreeg toen deze heer live meemaakte dat het defensie-netwerk plat ging en DARES de zorg kreeg over extra communicatietaken. We hebben inmiddels vernomen dat deze beleidsmedewerker razend enthousiast zijn opgedane kennis van ons uitdraagt.

Aangezien de meeste berichtgeving in voice via VHF en UHF verliep, hebben Michiel – PD0MR en Ben – PD0MBQ de meeste berichten verwerkt. Petje af voor hun uithoudings-vermogen. Derk – PA0DVD regeerde met ijzeren hand; alle berichtenformulieren moesten correct en volledig worden ingevuld. Dit kan je geen “amateurwerk” meer noemen; hier leken wel professionals aan ’t werk!
 
Na het bericht dat de “normale” communicatieverbindingen van en naar Marine-vliegbasis ‘De Kooy’ uitgevallen waren, zijn Joop – PA1JAV (secretaris van Stichting DARES) en Wim – PG9W (de penningmeester), met de schuifmast van Michiel – PD0MR in Den Helder ondersteuning gaan bieden. Een uur nadat het verzoek binnenkwam was de verbinding met de vliegbasis via verbindingen van DARES hersteld en werden de helikopters daadwerkelijk naar de gewenste locaties gedirigeerd.

DAG 2 – donderdag 24 september 2009

Het netwerk van defensie was weer in de lucht tot de satellietverbinding in het ROT-Alkmaar het begaf. Daar bevindt zich het ROT (Regionaal Operationeel Team), waardoor het uitvallen van deze verbinding tot algehele chaos leidde. Het gevolg was dat daar -tegen de regels in- regelmatig naar de mobiele telefoon werd gegrepen (!) Ook CEDRIC, het systeem voor het zogenaamde ‘netcentrisch werken’ functioneerde slecht. Hierdoor kregen de diverse bevelvoerders geen actuele, synchrone situatierapporten meer tot hun beschikking.

Het DARES station PI9DA stond naast de meldkamer van het ROT. Hiertussen werden de berichten per ordonnans gehaald en afgeleverd. Goed voor de conditie van onze deelnemers, al die meters en trappen lopen, hi.

Aan het einde van dag kregen we bezoek van de Koninklijke Marine. Een officier kwam specifiek voor DARES een kijkje nemen. We hebben hem ruim een uur lang rondgeleid en uitleg gegeven. Ook hij was zeer onder de indruk van onze effectieve manier van werken. Analoge communicatie blijkt wederom een stuk “robuuster” te zijn dan berichtenverkeer langs digitale weg.

Kortom, aan aandacht géén gebrek. DARES staat vanaf ‘FloodEX’ duidelijk “op de kaart”. Michel – PD0MAC heeft met lobbywerk en het landelijk verspreiden van een persbericht de aandacht goed weten trekken. Regionale en landelijke omroepen (o.a. RTV Gelderland, RTV Noord-Holland, Regio 22 en Hart van Nederland) zonden onze interviews uit, de landelijke en regionale kranten publiceerden lustig over “die goeie, ouwe zendamateurs” en tal van websites berichtten over de rol en inzet van DARES. Het interview met onze voorzitter, Leo Leisink – PA0LSK, werd door Radio Nederland Wereldomroep via de kortegolf -natuurlijk- en via een ‘stream’ op hun website   uitgezonden.

Een verzameling van hyperlinks met informatie over ‘emergency communications’, DARES en FloodEX vind je op http://emcomm.startpagina.nl . Ook de foto’s van onze post op het basiskamp (ook wel: Base of Operations (BoO) zijn daar te vinden. Vind je nog websites die niet vermeld staan, mail deze dan aan Michel: emcommstartpagina.nl of prdares.nl . Heb je knipsels over FloodEX en DARES verzameld, neem deze dan mee naar de eerstvolgende DARES R08-vergadering, op donderdagavond 12 november a.s. vanaf 19.30 uur in het gebouw van de RAV (Regionale Ambulance Verzorging) in  Tiel.

Tijdens de gehele oefening FloodEX begeleidde Michel – PD0MAC ons eigen camera- en fotografieteam door het oefengebied. Van hun opnamen is inmiddels een promotiefilm van gemaakt, die we op 12 november a.s. graag aan jullie vertonen. Ook de belangrijkste besluiten en wetens-waardigheden van de najaars-regiocoördinatorenvergadering (op 7 november a.s.) zullen we dan met jullie delen.

Er is véél tijd in de voorbereiding en uitvoering van oefening FloodEX gaan zitten, waardoor we niet toe kwamen aan activiteiten binnen onze eigen regio. Maar, gesterkt door de goede resultaten van FloodEX, willen we nu graag “doorpakken”. We verwachten dat het convenant met onze eigen Veiligheidsregio nu spoedig ondertekend wordt en dit vraagt natuurlijk om een wezenlijke bijdrage van onze deelnemers. Want ook FloodEX heeft weer uitgewezen dat alleen (regelmatige) oefening kunst baart!
We rekenen op jullie enthousiaste inbreng en zien jullie graag op de regiobijeenkomst van 12 november a.s. in Tiel. Hiervoor ontvang je binnenkort een uitnodiging met het verzoek om agendapunten in te brengen. Neem ook weer eens een kijkje op onze eigen website, http://r08.dares.nl en houd vooral de agenda goed in de gaten! Maar wellicht treffen we elkaar nog op de ‘Dag voor de Radio Amateur’, op zaterdag 31 oktober a.s. in Apeldoorn’s Americahal. Daar zullen de FloodEX-deelnemers nog een presentje op eervolle wijze uitgereikt krijgen.

73’s, mede namens Michel – PD0MAC
Hans – PA3GJM, regiocoördinator DARES Gelderland-Zuid