Antenneregister uitgebreid met meer toepassingen

antennemast

antennemastAntenneregister uitgebreid met meer toepassingen

Het Antenneregister wordt in 2010 vernieuwd. Staan er nu alleen gegevens in van GSM en UMTS antennes, vanaf 1 april zijn ook gegevens van andere antennetoepassingen in het register te vinden. 

 

Transparantie
De uitbreiding van het Antenneregister is bedoeld om een zo compleet mogelijk overzicht te geven van antenne-installaties in Nederland. Het nieuwe register geeft inzicht in de locaties en zendkarakteristieken van antenne-installaties. Hierdoor worden mensen beter geïnformeerd over de aanwezigheid van antenne-installaties in hun leefomgeving.

Wetswijziging
Het besluit tot de aanpassing van het huidige Antenneregister is vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Er is voor gekozen om alle vast opgestelde antenne-installaties te registreren die met meer dan 10 decibel watt vermogen zenden.
Hierdoor wordt het Antenneregister uitgebreid met gegevens van meer dan 25.000 antenne-installaties met verschillende toepassingen. Dit zijn onder andere antennes die worden gebruikt door omroepen, luchthavens en spoorwegen.

Radiozendamateurs

Ook zijn er straks antennegegevens van radiozendamateurs in het Antenneregister zichtbaar. Deze zendamateurs hebben vaak een vast opgestelde antenne op hun erf staan. Radiozendamateurs zijn geregistreerd bij Agentschap Telecom. Daardoor hebben zij, in tegenstelling tot zendpiraten, toestemming om een bepaald stuk frequentieruimte te gebruiken.

C2000
Antenne-installaties die door hulpverleningsorganisaties, justitie en veiligheid worden gebruikt, zoals C2000-antennes, worden uit veiligheidsoverwegingen niet opgenomen in het nieuwe Antenneregister. Zo zijn er meer uitzonderingen op de wetswijziging. Een uitgebreide beschrijving van welke antenne-installaties er wel en niet in het nieuwe Antenneregister worden geregistreerd, vindt u hier.

Achtergrond

Het Antenneregister is een register met daarin de gegevens van antenne-installaties in Nederland. Het huidige register is voortgekomen uit het Antenneconvenant uit 2002. Op basis van dit convenant leveren de mobiele operators nu ieder kwartaal de gegevens van hun gsm en UMTS-antennes aan. Met het intreden van de wetswijziging op 1 januari 2010 zijn niet alleen de mobiele operators, maar alle vergunninghouders die antenne-installaties bezitten met een zendvermogen groter dan 10 dBW verplicht volgens bepaalde voorschriften hun antennegegevens te registreren. Met deze wetswijziging wordt het Antenneregister niet alleen uitgebreider qua toepassingen, maar ook actueler. Wijzigingen worden namelijk maandelijks doorgevoerd. De wet omtrent het Antenneregister is opgenomen in hoofdstuk 4A van de Telecommunicatiewet.