IC-7000/MFJ-hoax gepareerd

IC-7000

IC-7000IC-7000/MFJ-hoax gepareerd

Op het internet circuleert al een tijdje een verhaal dat een IC-7000 niet gecombineerd kan worden met een MFJ-tuner. De werkelijke oorzaak van de exploderende IC-7000's is inmiddels achterhaald, en heeft niets met een MFJ-tuner te maken.

 

Dit verhaal, dat door HamShop de wereld werd ingeholpen, is inmiddels ontkracht door Classic International , leverancier van o.a. de MFJ-tuners… De letterlijke inhoud van de mail:

Van: J. Vaartjes | Classic International 
Verzonden: zaterdag 30 januari 2010 18:11
Aan:
Onderwerp: Onzin story Hamshop Icom vs MFJ bevestigd!

Geachte heer/mevrouw,

Onderstaande recente publicatie op mods.dk, die inmiddels reeds 256 maal is gelezen, bevestigt nogmaals de onzin van de Hamshop bewering, dat de IC-7000 niet met MFJ tuners gecombineerd zou kunnen worden. Waarvan acte!  

Gebruikers van de IC-7000 adviseren wij dan om ook het complete artikel in PDF te lezen. Hierin wordt aangegeven welke modificatie moet worden uitgevoerd om eventuele schade te voorkomen.

Deze mail is verzonden aan alle betrokkenen, die ons naar aanleiding van de onzinnige mededeling van Hamshop, hebben benaderd.

 


De werkelijke problemen van de IC-7000 lijken te liggen aan een zelf-oscillerende drivertrap, een verschijnsel dat bekend is van o.a. de FT-817. Op mods.dk staat een modificatie, die we voor de volledigheid hier ook aanbieden voor inzage. Het ligt natuurlijk voor de hand dat je met een goede tuner (niet zo'n ding die slechts 1:3 kan aanpassen, zoals de FC30) een dusdanige misaanpassing kunt bereiken dat de set begint te oscilleren.

 

Hoe dan ook, dit onzinverhaal is dus nu met technische argumenten gepareerd, en de bezitter van een IC-7000 kan bij deze zijn set misaanpassing-proof maken.