The wave heroes

"The wave heroes" 

 

Onder deze titel vertelt Europees commissaris Kristalina Georgieva in haar blog over haar ervaringen met radioamateurs Mevrouw Georgieva was in Chili vlak na de desastreuze aardbeving van 27 februari 2010. Tijdens een van de zware naschokken (7,2 op de schaal van Richter) was zij er getuige van hoe alle klassieke communicatiemiddelen zoals vaste telefoon en GSM ogenblikkelijk uitvielen en voor vele uren onbruikbaar waren. 

In die periode waren de radioamateurs de enigen die een werkend communicatienetwerk hadden.
Op 27 april bezocht mevrouw Georgieva de IARU Region 1 tentoonstelling in het Europees parlement en ook daar was ze onder de indruk van onze technische verwezenlijkingen, niet in het minst in het feit dat we zelfs radioverbindingen met het ISS kunnen maken.
Lees het volledige verhaal 
hier.