Duits QRP-project nadert voltooiing

qrpproject

qrpprojectDuits QRP-project nadert voltooiing

Sinds 2007 is een werkgroep van de DL-QRP-AG bezig met de ontwikkeling van een nieuwe transceiver. De geplande datum voor de presentatie van de complete bouwkit is de HAM Radio 2010.

 

Het doel van het project is een QRP transceiver voor basisgebruik te levern die op alle kortegolfbanden en in alle modes bruikbaar is, aan de hoogste eisen voldoet en desondanks door elke zorgvuldig werkende hobbyist gebouwd kan worden. De kit vertegenwoordigt alle kennis en ervaring die in 13 jaar DL-QRP-AG en 10 jaar QRPprojecten met verschillende bouwprojecten is opgedaan. Tijdens de ontwikkeltijd zijn de diverse modulen op QRP-bijeenkomsten gepresenteerd en besproken. En binnenkort is dus de gehele transceiver te bewonderen.

Het ontwerp is volledig analoog van opzet. De QRP-werkgroep heeft een lijst bezwaren tegen SDR-achtige ontwerpen, om een aantal redenen:

 • Zonder fatsoenlijke meetapparatuur is SRD moeilijk onder controle te krijgen
 • Problemen met brom-instraling op zender en ontvanger
 • Problemen met slechte kwaliteit van geluidskaarten
 • Slechte prestaties in het lage frequentiegebied van de kaarten
 • Onvoldoende anti-aliasfiltering
 • Niet-lineaire fase en amplitude en de daaruit voortvloeiende slechte onderdrukking van de spiegelfrequentie als functie van de frequentie

etc. etc. Zoals je ziet zijn het geen fans van SDR mits je over fatsoenlijke (Lees: dure) spullen beschikt. Een solide, volgens beste HF-praktijk opgebouwde ontvanger daarintegen bied extreem ruisarme ontvangst, onvervormd laagfrequent, goed intermodulatiegedrag, grote selectiviteit gekoppeld aan een groot dynamisch bereik, en is goed reproduceerbaar zonder dure meetapparatuur. Eigenlijk heeft de werkgroep gewoon een aantal ontvangers in één behuizing gebouwd. Want ze gebruiken o.a.:

 • Hoge kwaliteit bandpassfilters in de ingang
 • Elke band heeft zijn eigen VCO waarvan het bereik maar net iets groter is dan de desbetreffende band om de faseruis laag te houden
 • In totaal 4 MF-filters op 9MHz die in elke mode gebruikt kunnen worden.
 • Aparte BFO voor LSB, USB en CW voor optimale instelling
 • Aparte ringdiodemixer voor RX en TX. Geen compromissen door dubbelgebruik van de mixer.
 • Ruisarme middenfrequent met groot dynamisch bereik en transparante regeling door toepassing van cascade-IF zoals dat zich al bewezen heeft in de BHG en de Hobo projecten.
 • Omschakelbare analoge actieve filters zonder vertraging en computer-bijwerkingen
 • Relaisloze, volledig QSK antenne-omschakeling ook bij snelle CW
 • Gebufferde middenfrequent uitgang zodat een SDR-monitor ontvanger aangesloten kan worden, waarmee de voordelen van een goede analoge ontvanger verenigd kunnen worden met SDR
 • Robuuste 10W eindtrap met bewezen MOS transistoren (DL-QRP-AG PA 2008)

Originele tekst en plaatjes kijken kan hier .

Wellicht iets voor de komende winter?