Oplossing voor IARU HF World Championship in zicht?

IARU-logo

iaru-logoOplossing voor IARU HF World Championship in zicht?

Nadat de Spaanse amateurvereniging URE de uitslag van de IARU HF World Championship 2009 niet erkend had, is een discussie losgebarsten over hoe de logs van verenigingsstations (HQ-stations ) beoordeeld moeten worden.

 

De verantwoordelijke vereniging, de ARRL, had na heftige protesten van de Spanjaarden laten weten dat ze geen logs van HQ-stations meer in behandeling wilde nemen. Na gesprekken tussen de Amerikanen en Europa is de ARRL echter op dat standpunt teruggekomen en heeft zich bereid verklaard de beoordeling van de HQ-logs mogelijk voor te gaan leggen aan een internationaal committee. Dat committee zou dan volgens een voorstel van de IARU Regio 1 voorzitter Ulrich Müller, DK4VW tevens als scheidsrechter kunnen fungeren indien er meningsverschillen zijn.

"Men kan een fan niet verbieden zijn nationale ploeg te steunen"

In de afgelopen dagen manifesteerde zich tijdens de lopende discussie over dit thema nog een tweede strijdpunt. Leiders van HQ-teams en de HF- en Traffic-Managers hadden een discussie over hoe met de zogenaamde «unieke calls» omgegaan moet worden. Dat zijn calls die maar in één of in slechts enkele logs terug te vinden zijn. Waar de Spanjaarden voorstelden om helemaal geen unieke calls meer toe te staan, stelden andere verenigingen voor dat men naast het eigen HQ-station ook andere HQ-stations zou moeten werken, omdat daarmee beoordeeld kan worden of het QSO met het eigen HQ-station telt. Maar vertegenwoordigens van de Zwitserse vereniging USKA brachten daar tegenin dat men geen enkele amateur ervan kan weerhouden om alleen «zijn eigen» HQ-team met punten te steunen, terwijl andere stations van hem géén punten krijgt. Het is alsof je een voetbalfan wil verbieden zijn eigen team te steunen.

Ook beoordeling van HQ-stations

Ondertussen is er overeenstemming zodat ook in de IARU HFWC 2010 logs van HQ-stations geaccepteerd zullen worden (en ook daarbuiten!). Op een besloten bijeenkomst die tijdens de HAM RADIO in Friedrichshafen plaats zal vinden, zullen vertegenwoordigers van de HQ-teams en de HF- en Traffic-managers een definitieve oplossing proberen te vinden over hoe met de beoordeling van HQ-logs omgegaan zal worden. Zodra daar meer over bekend is, zullen we daar weer over berichten.

De IARU HF World Championship vindt plaats van 10 tot 11 juli 2010 van 1200 tot 1200 UTC (14:00 – 14:00 lokale tijd)