Verklaring omtrent de status van de Nederlandse Antillen

Het ARRL Awards Committee heeft een verklaring uitgegeven omtrent de status van de Nederlandse Antillen per 10 oktober a.s. Ik geef hierbij een vertaling, gevolgd door de originele Engelse tekst.

 

ARLD038 Verklaring van het ARRL Awards Committee over de ontbinding van de Nederlandse Antillen.

Ter verduidelijking van het administratieve proces met betrekking tot de verwachte veranderingen in de status van de twee bestaande DXCC entiteiten van de Nederlandse Antillen, heeft het ARRL Award Committee bepaald dat op 10 oktober 2010 om 0400Z (0:00 lokale tijd op de eilanden), de twee DXCC-entiteiten van de Nederlandse Antillen opgeheven zullen worden. Met ingang van 10 oktober 2010 om 0400Z (0:00 lokale tijd) zullen verbindingen vanaf de eilanden Curacao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, en St Eustatius tellen voor een nog te bepalen aantal nieuwe DXCC entiteiten conform de criteria van de DXCC-lijst en de criteria m.b.t. Politieke Entiteiten of Geografisch aparte entiteiten, regels 1 en/of 2. Zodra het Awards Committee besloten heeft welke regels van toepassing zijn, zal het de definitieve status van de entiteiten aankondingen in de DXCC-lijst. De DXCC-administratie zal geen bevestigingen van deze nieuwe entiteiten accepteren vóór 1 januari 2011.

Volledige Engelse tekst:

 

ARLD038 ARRL Awards Committee Statement on Dissolution of the Netherlands Antilles

To clarify the administrative process by which the anticipated changes to the two existing Netherlands Antilles DXCC entities will be made, the ARRL Awards Committee has determined that at 0400Z (12:00 AM local time in the islands) on 10 October 2010, the two Netherland Antilles DXCC entities will be deleted. Commencing at 0400Z (12:00 AM local time) on 10 October, 2010, operation from the islands of Curacao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, and St Eustatius will count for a yet-to-be-determined number of new entities under the DXCC List Criteria, and Political Entities, Rule 1 and/or Rule 2 Geographic Separation Entities. When the Awards Committee determines what Rule 1 or Rule 2 actions apply, it will announce the final disposition of the entities on the DXCC list. The DXCC desk will not accept confirmations for these new entities until after 1 January, 2011.