Licensed to Fail

licensedtofail

licensedtofailDigital Radio blogger Grant Goddard heeft zijn dagboeknotities over zijn voorspelde mislukking van DAB Digitale Radio in boekvorm uitgegeven. Het boek, met de titel 'DAB Digital Radio: Licensed To Fail' wordt op 1 oktober 2010 uitgegeven en suggereert dat de overgang naar digitale radio in Engeland nooit gaat gebeuren.

 

In het boek maakt Goddard melding van een geheime afspraak tussen de regering in Engeland en de commerciële radio-industrie in Engeland, waarbij DAB aan het Britse volk opgedrongen moet worden.

Hij zegt dat in ruil voor de belofte van de radio-industrie om DAB te pushen, de overheid zwichtte voor de druk van de grootste commerciële radio-groep om de wet zodanig aan te passen dat ze hun zend-licentie konden vernieuwen zonder publieke veiling.

Goddard schat dat de investeringen in het DAB systeem tot nu toe ongeveer 1 miljard Engelse ponden bedraagt (maal 1,15 in Euri) en dat dat een belangrijke reden is voor het gebrek aan winstgevendheid in de commerciële radiosector.

Hij concludeert dat het misplaatste vertrouwen van de Engelse overheid in de Europese DAB technologie de levensvatbaarheid van veel van Engeland's voorheen winstgevende commerciële zenders heeft vernietigd.

Het 314-pagina's tellende boek van Goddard, geschreven als dagboeknotities tussen 2008 en 2010, gebruikt overzichten en grafieken om een kritische periode in de implementatie van DAB in Engeland in kaart te brengen.
De overheid heeft een aantal initiatieven ontplooid om de langzame acceptatie van DAB radio's in Engeland te verbeteren: De Digital Radio Working Group, de Digital Britain consultation, Digital Radio Upgrade en de Digital Economy Bill.

Het boek documenteert deze pogingen en de op het allerlaatste moment doorgedrukte Digital Economy Act tijdens de laatste dagen van de Labour regering in 2010.

Lees meer hierover op de the radiobook.org website.