Olympische spelen claimen amateurbanden

olympic rings

olympic ringsHet Engelse AT, Ofcom, heeft een bijgewerkt spectrum plan voor de draadloze communicatie tijdens de olympische spelen van 2012 gepubliceerd. Daarin staat de vraag naar bandbreedte beschreven en hoe daar mee omgegaan wordt.

 

Frequenties in een aantal banden die op secundaire basis aan de amateurdienst zijn toegewezen, zullen gebruikt worden op olympische locaties. Daaronder vallen de 70cm, 23cm en 13cm banden.

Met betrekking tot de 430 MHz band zegt het plan:

"De 430-440 MHz band wordt beheerd door het Ministerie van Defensie en wordt gebruikt door Radio Amateurs. Ofcom erkent de ondersteuning van RAYNET (Engelse DARES) van de St John’s Ambulance, Rode Kruis en andere gelijkwaardige gebruikers, alsmede de Amateur Special Event Stations die verbonden zijn aan culturele evenementen met betrekking tot de spelen van 2012 in Londen."

"Tijdens eerdere spelen werden radio amateurbanden (in het bijzonder 430-440 MHz) ook gebruikt en dat blijft een optie voor de spelen van 2012 in Londen indien de vraag dat rechtvaardigt. In de verklaring wijzen we banden aan die mogelijk gebruikt worden voor land mobiele radio, portofoongebruik en talkback 19. Op dit moment kunnen we meer technische details geven voor deze banden".

Met betrekking tot de Amateur-Satelliet banden zegt het document:

"We denken dat het niet nodig is om de frequentiebanden die toegewezen zijn aan de amateur-satellieten te gebruiken, maar we behouden ons het recht voor om ook deze te gebruiken, tijdens het uitwerken van de locatie-specifieke spectrum planning. We zullen voortdurend nauw samenwerken met de belanghebbenden tijdens de ontwikkeling van onze plannen."

Een definitieve versie van de planning zal vroeg in 2012 gepubliceerd worden.

De verklaring is te vinden op:
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/london2012/london2012-spectrum-plan-update/

en de volledige PDF op:
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/london2012/statement/london2010Update.pdf

Annex 2 verschaft de technische informatie over de banden die men denkt te gaan gebruiken tijdens de spelen van 2012 in Londen.