Is een CE-markering wel wat waard?

CE-logo

CE-logoProducten die in de Europese Economische Ruimte (waar 27 landen deel van uitmaken) op de markt gebracht worden, moeten voorzien zijn van het CE-keurmerk. En dat mag pas gevoerd worden als aan specifieke richtlijnen is voldaan.

 

Dat daar op een grandioze manier de hand mee gelicht wordt. moge blijken uit een rondvraag onder handelaren: een algemene misvatting is dat CE staat voor "Chinese Export". En dat is het natuurlijk niet.

Tot de EER behoren de zevenentwintig landen van de Europese Unie evenals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De handel in producten zonder CE-markering is in deze landen niet toegestaan voor de productgroepen waarvoor een richtlijn is opgesteld. Om de CE-markering aan te mogen brengen moet je als producent verklaren1 dat je product aan de hand van de gestelde richtlijnen is getest. Een CE-markering is voor overheid en consument het bewijs dat het betreffende product de test goed heeft doorstaan.

Voor de landen die per 2004 en 2007 zijn toegetreden kan het zijn dat de CE-markeringrichtlijnen nog niet volledig zijn overgenomen. Voor export naar deze landen is het raadzaam na te gaan wat de stand van zaken is.

Voor welke producten is een CE-markering verplicht?

Inmiddels is voor meer dan twintig productgroepen een Nieuwe Aanpak Richtlijn vastgesteld die is opgenomen in een overzicht. De volgende producten vallen hier, grofweg, onder:

 •  
  • Bouwproducten
  • Drukvaten
  • Elektromagnetische producten
  • Gastoestellen
  • Koelkasten
  • Cosmetica
  • Liften
  • Machines
  • Medische hulpmiddelen
  • Motorvoertuigen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Pleziervaartuigen
  • Speeltoestellen
  • Scheepsbenodigdheden
  • Telecommunicatieve (rand)apparatuur
  • Verpakkingen

Op de site van New Approach (Engelstalig) lees je meer over de specifieke producten en productgroepen die onder de Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

Op de site van het EVD, agentschap van het ministerie van Economische Zaken voor internationaal ondernemen, vind je een handig online overzicht over CE-markering.

 • Klik hier voor het overzicht CE-markering van het EVD.

Ook de site van het VROM geeft meer informatie over CE-markeringen.

AD. 1: In de praktijk is het zo dat een product voorzien moet zijn van een verklaring van conformiteit. Pas als serieuze klachten over een product ontstaan, zal een controlerende instantie bij de importeur/fabrikant de testdocumenten en/of certificaten opvragen. Veel (vooral niet-Europese) producten zijn echter van een CE-keurmerk voorzien zonder dat de tests ook werkelijk gedaan zijn. Of de tests zijn niet door een erkende instantie gedaan. De verklaring van conformiteit is dan nergens op gebaseerd, terwijl je denkt met een goedgekeurd product te maken te hebben. Hou dit dus in het achterhoofd als je buurman met CE-goedgekeurd plasmascherm (uit China…) je radio-ontvangst verziekt.

In 2007 al heeft het Tjechische lid van het Europese Parlement, Zuzana Roithová, daar vragen over gesteld. In januari 2008 heeft het parlement daar schiftelijk op geantwoord. Desondanks lijkt er nog niet veel verbeterd. Vertrouw de markering dus niet blindelings…