EM-velden draadloos internet mogelijk slecht voor flora

boom

De elektromagnetische velden van draadloos internet en ook die van mobiele telefoons, hebben mogelijk een negatief effect op planten en bomen.

 

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen, de TU Delft, TNO en de gemeente Alphen aan den Rijn waarover verschillende media berichten. De EM-golven van draadloos internet veroorzaken volgens de onderzoekers het afsterven van blad en het achterblijven van groei bij bomen en gewassen.

Ziekteverschijnselen

Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van ‘vreemde’ verschijnselen op bomen. Ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn ontdekten vijf jaar geleden vlekken, bloedingen, gezwelachtige bastknobbels en ‘mysterieuze’ lijnen die soms openscheurden. Of de straling ook oorzaak is van deze verschijnselen is uit het onderzoek niet eenduidig gebleken. Wel is zeker dat de ziekteverschijnselen in de hele westerse wereld opduiken en dat alle soorten loofbomen er last van hebben. 70 procent van de bomen in het stedelijk gebied in Nederland vertoont de verschijnselen tegen 10 procent vijf jaar geleden. Bomen in dichter beboste gebieden zijn bovendien niet of nauwelijks aangetast.

Ultrafijnstof

In het onderzoek wordt de mogelijkheid dat ultrafijnstof de oorzaak is van de verschijnselen ook opengehouden. Zeker is in ieder geval wel dat bladsterfte en de beperking van groei worden veroorzaakt door straling, aldus de onderzoekers.

Of het hier gaat om een hype, zoals destijds met de zure regen en de voorspelde verdwijning van de Europese bossen, zal nog moeten blijken.