Weer aanval op 70cm band

ARRLlogo

arrllogoDe nooit aflatende honger naar bandbreedte (en geld) van overheden en commerciële bedrijven heeft weer een nieuwe fase bereikt. Een nieuwe wetsvoorstel in Amerika bedreigt daar de 70cm amateurband.

 

Wat is er aan de hand? Op 10 februari introduceerde volksvertegenwoordiger Peter King (R-NY-3), voorzitter van het House Homeland Security Committee,  HR 607, the Broadband for First Responders Act of 2011. Het wetsvoorstel is ingediend bij het House Energy and Commerce Committee, wat verantwoordelijk is voor de telecommunicatie wetgeving. HR 607 stelt bepaalde spectrum management zaken aan de orde, inclusief het opzetten en onderhouden van een landelijk Public Safety breedband netwerk (zeg maar een netwerk voor een club die te vergelijken is met onze voormalige BB, Bescherming Burgerbevolking). Als onderdeel van dat netwerk voorziet het wetsvoorstel in het vastleggen van een zogenaamd “D-Block” spectrum in de 700 MHz band voor het gebruik door zo'n beschermingsorganisatie.

Het D-Block bestaat uit twee 5-MegaHertz-brede segmenten (758-763 en 788-793 MHz) welke beschikbaar kwamen nadat de FCC (het Amerikaanse AT) in juni 2009 de analoge televisie-uitzendingen afschafte en de 698-806 MHz band toewees voor gebruik door Public Safety en commerciële breedband toepassingen. Er werd toen rekening mee gehouden dat het D-Block uiteindelijk geveild zou worden voor commercieel gebruik. Er zijn diverse wetsvoorstellen ingediend die voorzien in de toewijzing van het D-Block voor gebruik door Public Safety, en HR 607 is daar een van. Maar HR 607 verschilt met andere wetsvoorstellen doordat voorgesteld wordt om andere delen van het frequentiespectrum te veilen om het verlies aan inkomen te compenseren dat ontstaat door het beschikbaarstellen van het D-Block aan Public Safety in plaats van dat stuk te veilen. HR 607 wijst daar onder andere met name de gepaarde banden 420-440 MHz en 450-470 MHz aan om te veilen, en wel binnen 10 jaar na aanvaarding van het voorstel.

In Amerika is de 70cm een stukje groter dan hier: die bestrijkt daar 420-450MHz en het dreigende verlies van tweederde van hun UHF spectrum doet daar goed zeer. Bij monde van ARRL Regulatory Information Manager Dan Henderson, N1ND laat de ARRL (Amerikaanse vereniging van radio amateurs) weten dat ze zich serieus zorgen maken over het stuk 420-440MHz dat genoemd wordt in de lijst met te veilen frequenties. De ARRL zegt daarover “De ARRL en de Amateur Radio gemeenschap ondersteunen uiteraard het werk van de veiligheidsinstanties en begrijpen de wens voor een dekkend netwerk, echter het aanwijzen van het grootste deel van het amateur 70cm spectrum als een van de vervangende banden is onlogisch en onacceptabel. De 420-440 MHz band is geen Public Safety spectrum en had nooit als ruilobject betiteld moeten worden in wat voor frequentie-ruil dan ook ten behoeve van Public Safety.”

Hoewel Henderson laat weten dat het Washingtonse team van de ARRL al begonnen is met overleggen met de overheid, merkt Henderson nog wel op dat de radio amateurs de 70 cm band al delen op secondaire basis met overheids radiolocatie diensten, zoals het PAVE PAWS radar systeem: “De 70 cm band is een kritische en onvervangbare band voor publieke diensten en noodverkeer door radio amateurs. (In Amerika hebben veel repeaters "Phone Patches", waarmee het mogelijk is om in afgelegen gebieden waar geen dekking is voor mobiele telefoons, via een repeater een telefoonverbinding op te zetten. Dat bedoelen ze met 'publieke diensten'. In Europa is dat onbekend dan wel verboden). Het confisqueren van de 420-440 MHz band in dit voorstel is ondoordacht. De ARRL zal zich krachtig tegen de huidige vorm van het voorstel verzetten. Het is, zoals door andere wetsvoorstellen bewezen wordt, totaal onnodig om dit banddeel in te zetten voor gebruik door commerciële breedband partijen of door Public Safety. De rol van de radio amateur dienst als partner van Public Safety bij het voorzien in publieke diensten en noodverkeer vereist de volledige toegang tot de gehele 420-440 MHz band.”

Uiteraard zal de ARRL de ontwikkelingen op de voet volgen, maar het moge duidelijk zijn dat men er niet voor terugdeinst om de amateurbanden in de verkoop te gooien om een paar centen te kunnen verdienen. Dus: gebruik de banden en gedraag je erop, om overheden geen argumenten te geven om het spectrum commercieel te gaan exploiteren. Eerder probeerde men ook al in Australië en Engeland om het gebruik van de 70cm band te bemoeilijken.