Schotland-NieuwZeeland met 5W

FT817

FT817De condities veranderen. Gelukkig de goede kant op; ik zie op het cluster weer regelmatig meldingen van stations op grote afstand die op 10m te werken zijn. Voor iedereen die denkt dat je daarvoor een forse lineair en monoband Yagi nodig hebt: het kan ook met minder.

 

Callum Graham 2M0YCG heeft een video op YouTube gezet waarin te zien is hoe hij verbinding maakt met John ZL2JBR in Nieuw Zeeland, met slechts 5 Watt vermogen.

In de beschrijving op YouTube staat:

"Op Zaterdag 26 maart 2011 om 10:30 UTC (tijdens de CQ WW WPX Contest) slaagde ik er in een verbinding te maken met John ZL2JBR – die ten noorden van Wellington zit, in het noord-westelijke deel van Nieuw Zeeland.

Ik gebruikte een Yaesu FT-817 met 5 Watt in een Cobwebb antenne, een afstand van 18426 kilometer. Mijn QTH is in het centrale deel van Schotland, 45 kilometer ten zuidoosten van Glasgow. 73 en bedankt voor het kijken."

Zie hier: QRP DX: Schotland naar Nieuw Zeeland met 5 Watt met een Yaesu FT-817 (18426.64 kilometer)