Uitrol slimme meters begint

gasmeter

gasmeterDe functionele eisen waaraan een slimme meter moet voldoen zijn door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgelegd in een ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Energiebesparing

In zijn aanbiedingsbrief geeft de minister aan dat de kleinschalige uitrol van de slimme meter per 1 januari 2012 begint. Het gaat daarbij om toekomstvaste en veilige op afstand uitleesbare meters die als doel hebben de werking van de elektriciteits- en gasmarkt te verbeteren en mogelijkheden te creëren voor energiebesparing.

Overstappen

Het wordt makkelijker om over te stappen naar een andere energieleverancier zonder gedoe over de meterstanden. Afnemers krijgen zes keer per jaar een kostenoverzicht.

De eerste twee jaar plaatst de netbeheerder de slimme meter alleen in de volgende gevallen:

•    Als de huidige meter aan vervanging toe is;
•    Bij nieuwbouw;
•    Bij grootschalige renovatie;
•    Op aanvraag van geïnteresseerde

Niet verplicht

De minister is van plan om per 1 januari 2014 te beginnen met de grootschalige uitrol van slimme meters over alle huishoudens in Nederland. De slimme meter wordt niet verplicht. Afnemers kunnen ervoor kiezen de plaatsing van de slimme meter te weigeren.

Onderzoek

De EMC commissie van de VERON heeft onderzoek gedaan naar de gebruikte technieken. Het blijkt te gaan om systemen met een lage datasnelheid op frequenties beneden de 148 kHz. Het systeem is daarmee ook niet te vergelijken met de access- en in-house PLC systemen. Deze systemen zijn bedoeld voor hoge datasnelheden en veroorzaken ongewenste HF straling in het gebied tussen ongeveer 1 MHz en 30 MHz. De hogere gebruikte frequenties en de structuur van het lichtnet veroorzaken de ongewenste uitstraling.

Voor de digitale energiemeters is een de facto standaard ontstaan, de KNX standaard. Informatie hierover en de architectuur kan ondermeer worden gevonden op www.konnex.org. Voor de PL transmissietechniek wordt het frequentiegebied tussen de 3 kHz en 148,5 kHz gebruikt. De systemen horen dan te voldoen aan de Europese norm EN 50065.

Voor PLC-modems die werken met deze lage frequenties is er al jaren een geharmoniseerde Elektromagnetische Compatibiliteitsnorm. Hierin zijn ondermeer de emissies van stoorstraling vastgelegd. Voor zover bekend heeft de toepassing van deze vorm van PLC in Nederland NIET geleid tot storing bij het gebruik van de kortegolf band. Bovendien moet je je realiseren dat de dataoverdracht niet continue plaatsvindt.

De KNX standaard zal naar verwachting in de toekomst ook gebruikt worden voor domotica in woningen (besturing van bijvoorbeeld verlichting en zonwering). De EMC-EMF Commissie van de VERON is nauw betrokken geweest bij contacten tussen de afdeling Walcheren en een energiebedrijf in deze omgeving. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke bijeenkomst waarbij ook twee leden van de commissie aanwezig zijn geweest.

Kortom: gebruik van de powerline techniek in “Slimme” energiemeters met overdracht volgens de zgn. KNX standaard zal naar verwachting geen storing in de amateurbanden tot gevolg hebben.